Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Hanna Lee måtte vente på den sandwich-isen hun helst ville hatt. Rundt instrumentene hennes ved Iskoras i Finnmark er det bare under overflaten det finnes is. Foto: Inge Althuizen

En is å bygge på

Isekspertene våre gir deg råd. Hanna Lees favorittis ligger nede i bakken.

Body

For Hanna Lee fra Bjerknessenteret og NORCE er sommeren en tid for feltarbeid i Finnmark.  

Hva slags is forsker du på?

– Permafrosten er min is. Jeg forsker på hvordan tinende permafrost påvirker karbonsyklusen i økosystemene. Spesielt ser jeg på effekten av utslipp av CO2 og metan.

Hva er det mest interessante ved denne isen?

– Isen min er den eneste det bor folk på. Når permafrost tiner, påvirker det ikke bare naturen, men også mennesker og samfunnet vårt.

Hvilken is liker du best å spise?

– Sandwich.

Isen mellom kjeksene må hun imidlertid vente på. På målestedet i Finnmark ligger all is under jorden.