Understanding climate
for the benefit of society

Tap av sjøis har nesten ingen påvirkning på været

Peter Yu Feng Siew disputerer 27.5.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Exploring Arctic-midlatitude teleconnections using observations and numerical models".

Body
Portrett av Peter Siew
Peter Siew disputerer 27. mai. Foto: Yongbiao Weng

Tidligere trodde forskere at tap av sjøis hadde stor påvirkning på været over Atlanterhavet og i Europa, men om dette stemmer, er ikke klart.

Under den globale oppvarmingen har Arktis blitt varmet opp raskere enn det globale gjennomsnittet, og den arktiske havisen har minket betydelig. Det har blitt hevdet at disse endringene i Arktis kan være knyttet til været i ekstratropiske områder, for eksempel ekstremt kalde vintre i Eurasia eller Nord-Amerika.

De statistiske koblingene mellom tap av sjøis og endringer i været i disse områdene er observert tidligere, men de statistiske koblingene har ikke nødvendigvis noen årsakssammenheng. Koblingene kan skyldes tilfeldigheter, eller de kan være forårsaket av andre faktorer, for eksempel fra tropene. På grunn av dette er det veldig utfordrende å forstå årsakssammenhengen mellom sjøistap og været i ekstratropiske områder.

I denne avhandlingen brukte vi tidligere observasjoner, nye statistiske verktøy og klimamodeller for å undersøke årsakssammenhengen. Vi fant statistiske sammenhenger mellom endringer i sjøisen i Barents- og Karahavet og endringer i det ekstratropiske været de siste tiårene, men vi kan bevise at endringer i sjøis ikke er en drivende faktor. Den drivende faktoren er mest sannsynlig den kaotiske, atmosfæriske variasjonen.

Implikasjonen er at tap av sjøis ikke kan bidra til å forutsi hvordan været vil bli. Dette kan imidlertid endres i fremtiden, siden tap av havis ventes å bli mer betydelig. Her trengs det mer forskning.

Personalia

Peter Siew kommer fra Hong Kong og har en mastergrad i meteorologi fra University of Reading i England. I 2017 flyttet han til Bergen hvor han begynte i en doktorgradsstilling ved Geofysisk institutt, som også er tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning. Veiledere har vært professor Camille Li (UiB), dr. Stefan Sobolowski (NORCE) og professor Nils Gunnar Kvamstø (UiB)

Tid og sted

Tid: 27.5.2021 - 10.15–13.30

Sted: Zoom webinar

Kontakt

Peter Yu Feng Siew