Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Atmosphere-Ocean-Ice interactions in Polar and subpolar regions (AOIP)

Modellering av samvirke mellom atmosfære, hav og is.

Body

Hensikten med prosjektet er å øke forståelsen av samvirke mellom prosesser i atmosfære, hav og is, slik at disse prosessene kan bli simulert korrekt i den norske jordsystemmodellen (NorESM). En korrekt simulering av prosessene vil bidra til at NorESM i større grad kan brukes som et referanseverktøy i studiet av polare regioner.

Prosjektet ledes av Einar Olason.

En fullstendig prosjektbeskrivelse finner du her