Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Strategiske prosjekt 2022–2025

I tillegg til de eksternfinaniserte prosjektene vi er med på, finansierer Bjerknessenteret selv fem strategiske prosjekt.

Body

Climate change and sustainability in Norwegian fjords (CLIFORD)

Presset på de norske fjordene øker, og miljøet i de dype fjordbassengene forringes. Samtidig påvirker klimaendringer fornyelsen av vannet i dypet. For å kunne forvalte fjordene på en bærekraftig måte, må vi forstå hvordan dagens og tidligere tiders endringer i fjordenes fysiske og kjemiske miljø påvirker økosystemet. 

Hovedmålet med CLIFORD er å studere hvordan klimaendringer vil endre fjordenes bæreevne, og å forbedre modellverktøyene som brukes til å beregne endringer.

Prosjektleder: Mari Myksvoll


Dynamics of the North Atlantic surface and overturning circulation (DYNASOR)

Sirkulasjonen i Nord-Atlanteren er i endring. Et område med nedkjøling står i kontrast til den globale oppvarmingen. I klimamodellene er avkjølingen et fingeravtrykk av en svekket havsirkulasjon. Det er blitt brukt til å argumentere med at nedgangen i sirkulasjon som varsles å inntreffe i fremtiden allerede er på vei, men denne tolkningen er kontroversiell. 

Vi vil analysere koblede klimamodeller for å klargjøre hvordan havstrømmer og andre forhold i Nord-Atlanteren samvirker.

Prosjektledere: Andreas Born og Anne Britt Sandø


The breathing ocean (O2Ocean)

I O2Ocean (2022–2025) skal forskere fra Bjerknessenteret, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet finne ut hvorfor klimamodellene har underestimert den observerte nedgangen i havets oksygeninnhold. Slik skal man også kunne forbedre beregningene av fremtidens oksygenforhold.

Les mer om det pustende havet i denne artikkelen eller på O2Ocean

Prosjektleder: Nadine Goris


Proxy assimilation for reconstructing climate and improving model (PARCIM)

Hovedmålet med PARCIM er å generere den første tusenårige reanalysen av paleoklima der moderne dataassimilering kontinuerlig brukes til å koble modeller og indirekte klimaindikatorer fra tidligere tider.

Les mer om rekonstruksjonen av klimaet de siste tusen år i denne artikkelen.

Prosjektleder: Francois Counillon


Sea level projection and reconstruction unit (SeaPR)

I SeaPR (2022–2025) skal forskere fra Bjerknessenteret, NORCE, Nansensenteret og Universitetet i Bergen utvikle mer detaljerte beregninger av havstigning ved kysten av Nord-Europa og i Arktis mer detaljert.

Les mer om havnivå i denne artikkelen eller på prosjektets nettside.

Prosjektleder: Antonio Bonaduce