Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Enhancing Mechanistic Understanding of mid-latitude Large-scale circulation Errors (EMULATE)

Prosesser i atmosfæren under økt drivhuseffekt.

Body

Hensikten med prosjektet er å bedre den fysiske forståelsen for hvilke endringer som skjer i den atmosfæriske sirkulasjonen når atmosfæren blir utsatt for endringer i inn/utstråling av energi på grunn av drivhusgasser. Når forståelsen av prosessene øker, vil en kunne redusere usikkerhetene i klimaframskrivninger og også lette arbeidet med å utvikle system for klimaprediksjon.

Prosjektet ledes av Stefan Sobolowski.

En fullstendig prosjektbeskrivelse finner du her.