Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Til Bergen med europeisk toppstipend

Geologen Nele Meckler forsker på gjenskaping av fortidsklima. Hun har nå mottatt et såkalt Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet, som tildeles unge lovende forskere.

Body

Av Sverre Ole Drønen, UiB

Nele Meckler betrakter tildelingen fra Det europeiske forskningsrådet (European Research Council, ERC) som en anledning til å forfølge mer risikofylte prosjekter, som hun lenge har ønsket å gjøre, siden disse trenger lengre tid for å bli suksessfulle. Den sveitsiske forskeren vil nå bygge opp sin egen forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen (UiB).

Bakgrunnen hennes er fra klimaforskning og geologi, og hun har spesialisert seg på rekonstruksjoner av fortidsklima ved å bruke sedimenter fra havet og stein fra huler (stalagmitt) som arkiver.

– Jeg gjenskaper tidligere tiders temperaturer i havet og på land ved bruk av en rekke tidsskalaer, fra noen tusen til millioner av år tilbake. Dette for bedre å forstå prosessene og forbindelsene man finner i klodens komplekse klimasystem. Til syvende og sist så vil denne innsikten tillate oss å lage bedre prognoser for fremtidige endringer i klima som et resultat av det økende nivået av klimagasser, forteller Meckler.

Hun har fått ERC-stipendet for sin bruk av nye metoder for å gi sikrere svar på fortidsklima.

–  I Bergen vil jeg ta i bruk en ny geokjemisk teknikk for å rekonstruere fortidsklima, som på engelsk er kalt ‘clumped isotope thermometry’, og som kun har vært under utvikling de siste ti årene. Jeg har allerede jobbet med denne metoden en periode, først ved California Institute of Technology, der metoden opprinnelig ble utviklet, og siden ved ETH Zürich, forteller hun om prosjektet som vil gi henne millioner i støtte de neste årene.

 
 

Imponert av lokal ekspertise i Bergen

Klimaforskeren holder for tiden hus ved nettopp ETH Zürich, men vil flytte til Bergen og UiB i første kvartal 2015. Her kommer hun til å være ansatt ved UiBs Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning.

– Bjerknessenteret er verdenskjent og har et fantastisk miljø for å utføre klimaforskning. Faktisk vurderte jeg Bjerknessenteret alt som student og var på jakt etter et doktorgradsprosjekt på temaet. Så jeg var i kontakt med noen i Bergen, men det var ingen prosjekter tilgjengelige på det tidspunktet. Derfor ser jeg nå ekstra frem til å bli en del av Bergens dynamiske klimaforskningsmiljø, forteller Meckler.

– Under tidligere besøk har jeg alltid vært imponert over bredden I ekspertisen samlet I Bergen og har satt pris på den kollegiale atmosfæren. Til gjengjeld så bringer jeg med meg en ny forskningsteknikk til Bergen og som jeg håper vil være av verdi også for andre forskningsgrupper, slik at vi alle kan nyte godt av hverandres arbeid.

 
 

Glimrende nytt for Bergens forskningsmiljøer

– For instituttet er det fantastisk å få en særdeles dyktig, ung og lovende forsker som Nele. Hun er en fremragende fagperson og en meget samarbeidsorientert forsker med nye ideer og tilnærminger, sier Gunn Mangerud, instituttleder ved UiBs Institutt for geovitenskap.

Ifølge Mangerud passer Mecklers forskning som hånd i hanske til de strategiske målene

instituttet har satt seg.

– I vår gjeldende strategi har vi understreket at vi skal satse og drive «cutting-edge»

paleoklimaforskning og også søke muligheter, blant annet gjennom nye metodiske tilnærminger. Her gjør vi begge deler. Vi er allerede i gang med å tilrettelegge for kjøp av instrument og bygging av lab fasiliteter slik at vi kan få Nele fort i gang, forteller Mangerud.

Instituttlederen er opptatt av hva ERC-stipendet vil bety for hele miljøet innen klimaforskning i Bergen.

 – Det å ha en ERC Starting Grant er viktig for å videreutvikle og komplementere miljøet med state-of-the-art forskning. Derfor er Neles prosjekt ikke bare bra for Institutt for geovitenskap, men også viktig for hele miljøet i Bjerknessamarbeidet, sier Mangerud.

Hun håper at et sterkt fokus på ekstern finansiering og Nele Mecklers ankomst i Bergen vil bidra til å trekke flere ERC-stipendiater til både instituttet og UiB i årene fremover.

UiB-rektor Dag Rune Olsen er også begeistret for at universitetet nå har tiltrukket seg en ung, dynamisk forsker med et ERC Starting Grant-stipend.

– Klimaforskningen er et varemerke for forskningsmiljøet i Bergen. Når en forsker av Nele Mecklers kaliber velger å bringe sitt ERC Starting Grant til UiB, så er dette bra for all forskning ved universitetet, sier Dag Rune Olsen.

 
 

Klar for Bergen

Meckler er godt forberedt på flyttingen fra Zürich til Bergen på begynnelsen av 2015. Vel fremme planlegger hun umiddelbart å få etablert fasilitetene hun trenger til prosjektet sitt på Institutt for geovitenskap sitt isotoplaboratorium, som ledes av professor Ulysses Ninnemann.

– Dette vil være tidkrevende, men jeg vil nyte godt av infrastrukturen og ekspertisen som allerede er på plass. Deretter vil jeg fokusere på å forbedre metodene for å samle mindre prøver, noe jeg vil gjøre sammen med en postdoktor og min nåværende forskningsgruppe ved ETH Zürich. Straks vi vet mer om hvor vellykket disse modifikasjonene er, så kan vi begynne å analysere skjellene vi har plukket blant sedimentene. Da vil vi også måtte gjøre noen valideringsstudier, for å sikre at vi oppnår de riktige temperaturene, forteller Nele Meckler om den intensive tiden hun har i vente straks hun kommer til Bergen.