Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Resirkulerte klimamyter

Ole Humlum og Ole Henrik Ellestad har i Aftenposten 15. oktober et usedvanlig uetterrettelig innlegg mot FNs klima- panel (IPCC).

Body

Av: Eystein Jansen, professor og direktør for Bjerknessenteret
Publisert i Aftenposten 02.11.2009

Det er en veldokumentert vitenskapelig konsensus omkring menneskeskapte klimaendringer. En stor undersøkelse blant flere tusen aktive forskere innenfor klimaforskning og andre geofag viser at 97 prosent av forskere som publiserer i den vitenskapelige litteraturen om klimaendringer støtter IPCCs konklusjon om menneskeskapte endringer.

For å dekke over slike fakta resirkulerer Humlum og Ellestad en gammel myte om at IPCCs forskere tar diktat fra politikerne og omskriver rapporten for å få den til å stemme med politiske føringer. Dette er en grov insinuasjon rettet mot forskere fra verdens fremste akademiske institusjoner. De få redaksjonelle endringene som ble gjort for å sikre at det ikke er uklarhet mellom sammendrag og hovedrapport er åpent tilgjengelig fra IPCC. Forståelsen av påviselig menneskeskapt klimaendring bringes daglig fremover i faglitteraturen. Humlum og Ellestad må gjerne være uenige i den vitenskapelige konsensus som foreligger, men å benekte den har ingenting med vitenskap å gjøre.

Les også Myter om klimapanel.