Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Satellittbilde av Norskehavet. Foto: NASA

Ustabilt klima i Norskehavet for millioner av år siden

Paul Eduard Bachem disputerer fredag 24. mars 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «A multi-proxy study of Pliocene Norwegian Sea paleoceanography».

Body

Paul Eduard Bachem har studert hvordan klima varierte i Norskehavet gjennom Pliocen, en tidsperiode som varte fra ca. fem til tre millioner år siden. I Pliocen var det globalt varmere enn i dag, selv om det atmosfæriske CO2-innholdet var omtrent som i dag.

Klima i Norge er nært knyttet til det varme atlantiske vannet som strømmer nordover langs norskekysten. Gjennom jordens historie har denne varmetransporten gjennomgått mange forandringer. Under istidene, da Norge var dekket av store isdekker, var varmetransporten mindre enn i dag. Fordi det forventes global oppvarming i nær fremtid er det viktig å forstå om varmetransporten til Norskehavet vil forbli stabil, eller om vi kan forvente endringer. Studier av tidligere varmeperioder, som Pliocen, kan gi oss informasjon om mulige fremtidige endringer i det norske klima.

Gjennom doktorgradsstudiet har Paul Eduard Bachem undersøkt sedimenter fra havbunnen i Norskehavet. Fra havbunnsgjørmen har han ekstrahert organisk kjemiske komponenter som ble produsert av små alger da de levde i Pliocen. Disse kjemiske komponentene har egenskaper nært knyttet til temperaturen i vannet der algen levde, og på den måten har han estimert hva gjennomsnittstemperaturen i Norskehavet var for milioner av år siden.

Resultatene viser at Norskehavet opplevde flere oppvarmings- og nedkjølingsepisoder gjennom Pliocen, i kontrast til hva som er funnet for andre områder der Pliocen er sett på som en stabil varm periode. Dette betyr at Norskehavet responderer sterkere på faktorer som påvirker klimasystemet enn andre områder. Det er sannsynlig at endringer i havstrømmene påvirket temperaturen i Norskehavet gjennom Pliocen. På så lange tidsskalaer som er studert her kan slike temperaturendringer være et resultat av tektoniske endringer som påvirker styrken på den varme Golfstrømmen, og dermed varmetransporten til Norskehavet.

På kortere tidsskalaer er det foreslått at den menneskeskapte globale oppvarmingen kan endre styrken på Golfstrømmen, mest sannsynlig gjennom å svekke den. De pliocene klimaendringene i Norskehavet, som Paul Eduard Bachem har dokumentert, viser at klimasystemet i våre nærområder er svært sensitivt, og at flere graders oppvarming og nedkjøling kan finne sted.

Personalia

Paul Eduard Bachem er født i 1981 i den tyske byen Flensburg, nær grensen til Danmark. Han studerte geologi på Universitetet i Hamburg og ved Eberhard Karls Universitetet i Tübingen, der han i 2012 tok sin mastergrad. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Uni Research Klima, som en del av prosjektet ”OCCP: Ocean Controls on high-latitude Climate sensitivity – a Pliocene case study”, finansiert av Norges Forskningsråd. Hovedveileder har vært dr. Bjørg Risebrobakken (Uni Research Klima), mens dr. Erin McClymont (Universitetet i Durham) og professor Eystein Jansen (Universitetet i Bergen) har vært medveiledere. Gjennom arbeidet med doktorgraden har Paul Eduard Bachem vært tatt opp som doktorgradstipendiat ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen.

Kontaktinformasjon

Paul Eduard Bachem
Telefon: 405 37 200 / E-post: paul.bachem@uni.no