Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Ingjald Pilskog forklarer hvorfor klimamodeller bruker lang tid, og hvordan han prøver å få dem til å regne raskere. Foto: privat

Spinner opp havet

Om du vil vite hvordan klimaet vil endre seg det neste hundreåret, må du først kjøre klimamodellene for flere tusen år uten endringer. Ingjald Pilskog forklarer hvorfor. 

Body

Den luften du nettopp pustet inn, kan ha blåst rundt jorden på noen få år. Det er raske omveltninger i atmosfæren, vinden raser rundt, og luften du puster ut vil snart ha blandet seg med luften rundt deg. Også i de øverste delene av verdenshavene er det sterke strømmer og god flyt. I dyphavet, derimot, går det tregt. Om noe endrer seg på jordoverflaten, kan det ta tusener av år før det igjen er likevekt der nede.  

Og likevekt må du ha før du kan beregne klimaendringer. Ingjald Pilskog er postdoktor ved Uni Research og Bjerknessenteret. Han er knyttet til prosjektet ORGANIC, der han jobber med å forstå hvordan stoffer som ozon, jern og nitrogen spres rundt kloden. I denne podkasten forklarer han hvorfor en klimamodell må kjøres for hundre eller flere tusen år før du kan bruke resultatene. Havet må spinnes opp