Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Bjerknessenterets forskere driver med mange former for undervisning – professor Kerim Nisanciouglu leder nettkurset "Causes of Climate Change" på fjerde året. Foto: Bjerknessenteret for klimaforskning

Ny runde med klimakurs for alle

– En viktig del av vår forpliktelse til FNs bærekraftsmål!

Body

Det er fjerde år på rad at kurset Causes of climate change, som er et såkalt MOOC (Massive Open Online Course), arrangeres. Alle som er interessert i klimaendringer kan følge kurset på nettsidene til FutureLearn.

I år er kurset videreutviklet som en del av UiBs ordinære studietilbud, gjennom det nye tverrfaglige kurset SDG213. SDG213 tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål nummer 13 – Climate Action – å stoppe klimaendringene.

– Det er viktig for UiB å utdanne en ny generasjon som er klare for å takle utfordringene klimaendringene fører til, sier Kerim Nisancioglu, professor i klimadynamikk ved Bjerknessenteret og UiB.

– Det er sentral del av våre forpliktelser ovenfor Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål, både som universitet og forskningsinstitusjon.

Denne septemberhelgen drar han til New York i anledning FNs Climate Action Summit, for å møte kolleger fra andre universiteter for å snakke om utdannelsen av en ny generasjon innen klimavitenskap – med erfaringene fra UiB i bagasjen.

Tverrfaglig fag

SDG213 ledes av Nisancioglu ved Bjerknessenteret og UiB, og vil ha forelesere fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB, samt fra Norges handelshøyskole. 

– Vi har satt sammen et fantastisk lag, som er klart denne høsten. 

Det har vært stor interesse for kurset, som med 55 studenter er fulltegnet. Nisanciouglu sier at Norges plassering gjør noe av arbeidet enklere.

– Vi er i prinsippet i Arktis, og vi kan allerede merke klimaendringene her, vi kan se dem. Det gjør at vi også kan ta studentene ut i felten for å oppleve disse endringene.

Tilbakemeldingene på motivasjonen til studentene de første månedene er svært ulike, og samler studenter på tvers av fakultet og fag. Nisanciouglu sier at det varierer fra å få mer informasjon om klimaendringene, fra gode kilder og kritisk tenkning – til å forberede en kunstutstilling.

– Unge studenter i dag er veldig bevisst på bærekraftsmålene, og de nye kursene i Bergen – SDG 13 Climate Action, SDG 14 Life below water and SDG 15 Life on land – er veldig ettertraktet.

Nettversjonen av SDG213 kan alle ta, og man kan fremdeles melde seg på her.