Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Nord-Atlantiske vinder og Golfstrømmens forlengelse inn i Norskehavet

En ny modellstudie publisert i Journal of Geophysical Research av forskere ved Nansen- og Bjerknessenteret tyder på at vinden er viktig for endringer i innstrømmingen til Norskehavet.

Body

Innstrømningen av varmt og saltholdig Atlantisk vann til Norskehavet er av uvurderlig betydning for det regionale klimaet, og kanskje særlig for livet i havet og fiskeriene. Det er derfor av stor viktighet å undersøke endringer i denne innstrømningen og om disse kan forutsies.

Vindstyrken er avgjørende

Endringer i vindpådraget påvirker dybden av det øvre blandingslaget i havet, og på denne måten oppstår det forstyrrelser under dette laget som forplanter seg nærmest horisontalt. I perioden 1995-2001 var dette pådraget relativt svakt i den nordøstre delen av Nord-Atlanteren. Dybden på blandingslaget var da mindre enn dybden på terskelen mellom Grønland og Skottland (Grønland-Skottland ryggen). Forstyrrelsene som ble dannet sør for denne ryggen kunne på denne måten forplante seg videre inn i Norskehavet hvor de ble registrert som endringer i innstrømningen 15 måneder senere.

I perioden 1990-95 var vindpådraget mye sterkere. Dette gav blanding som gikk dypere enn Grønland-Skottland ryggen alle vintrene. Forstyrrelsene forårsaket av dette pådraget tenderte derfor å følge dybdekonturer som ikke gikk inn i Norskehavet. Det forsinkede forholdet mellom endringene i vinden og i innstrømningen Norskehavet var derfor ikke tilstede i denne perioden.

Dette studiet ble gjort for å finne årsaken til den observerte sammenhengen mellom vinden i Nord-Atlanteren og volumtransporten i Svinøysnittet, og for å teste om denne sammenhengen også var gyldig i perioden før strømmålingene startet.

En sannsynlig mekanisme for dette forholdet er nå funnet, men det faktum at det kun ser ut til å være en sammenheng i perioder med lavt vindpådrag, gjør prediksjon for lengre perioder med variabelt pådrag vanskelig.

Referanse: Sandø, A. B., and T. Furevik, The relation between the wind stress curl in the North Atlantic and the Atlantic in flow to the Nordic Seas, J. Geoph. Res., 2008.