Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Direktørene ved de seks Nansensentrene. Fra venstre mot høyre: Executive Director Dr. Atiq Rahman (Bangladesh), Co-director Md. Abu Syed (Bangladesh), Director International Cooperation and Marketing Lasse M. Petterson (Norge), Acting Director Johnny A. Johannesen (Norge), Director Dr. B. Backeberg (Sør-Afrika), Director Dr. Leonid P. Bobylev (RU), Research Director Assoc. Prof. M. Rouault (Sør-Afrika), Executive Director Dr. Ajith Joseph (India), Deputy Director Professor Jianqi Sun (Kina). Foto: Are E. Brandvik

Nansensenteret fyller 30 år

Nansensenteret (NERSC) kan nå se tilbake på 30 vellykkede år med forskning. Siden sin spede begynnelse i 1986 har senteret vokst seg både stort og internasjonalt, og 30-åringen hviler ikke på laurbærene av den grunn.

Body

Det er straks 30 år siden Ola M. Johannesen tok initiativ for grunnleggelsen av Nansensenteret, og senteret har oppnådd mye siden 1986. Dette markeres gjennom et todagers jubileumsseminar som avsluttes i dag med festligheter som dans og musikk oppe på Fløien folkeresturant. Typisk Bergensk, med andre ord.

Senterets opprinnelse var i følge fungerende direktør Johnny A. Johannesen inspirert av Fridtjof Nansen, og hadde som visjon å bygge ny kunnskap innen hav- og sjøforskning. Dette foregikk blant annet gjennom fjernmåling fra fly og satellitter; et heldig sammentreff med den teknologiske utviklingen på 70-tallet.

Internasjonalt arbeid har også vært sentralt for at NERSC har lyktes i sitt arbeid:

– Kunnskapen styrkes ytterligere gjennom strategiske partnerskap og et omfattende lokalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk. Gjennom årene har Nansensenteret etablert internasjonale sentre i St. Petersburg (Russland, 1992), Kochin (India, 1998), Beijing (Kina, 2003), Cape Town (Sør-Afrika, 2010) og Dhaka (Bangladesh, 2012), skriver Johannesen i Bergens Tidende.

Suksessen betyr på ingen måte at 30-åringen hviler på laurbærene.

– I dag er det intensivert internasjonal aktivitet i nordområde og Arktis, og større synlige effekt av klima- og miljøendring. Det forventes at Norge i kraft av sin nordområdestrategi befester sin rolle i de kommende tiår med forsterket satsing på kunnskap og forskning som et nav i denne strategien. 30-års jubilanten Nansensenteret er klar til å bidra med sin nisjekompetanse, fortsetter den fungerende direktøren.