Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Indre bølger i Polhavet

Observasjoner gjort fra Arktisk drivis, 110 km fra nordpolen, viser at aktiviteten av indre bølger i Arktis ikke har endret seg selv om det er påvist dramatiske endringer i isdekket de siste årene.

Body

Av: Ilker Fer, UiB og Anders Sirevaag, Bjerknessenteret og UiB

I havets indre forårsakes blanding av varme, salt og næringsstoffer stort sett av brytende indre bølger og større aktivitet av indre bølger betyr økt blanding. Det tykke isdekket i Arktis reduserer energimengden som overføres fra atmosfæren til indre bølger i havet. Hvis isdekket blir tynnere kan det føre til at mer varmt vann blandes opp fra dypet opp mot isen, som igjen vil øke blandingen og føre til enda raskere issmelting. Undersøkelser som nylig har blitt gjennomført, viste ikke tegn på at dette har skjedd.

Små vertikale tetthetsforskjeller mellom de ulike lagene i havet tillater bølger på grenseflatene mellom vannmassene. Disse indre bølgene kan spre seg vertikalt og kan være mye større enn overflatebølger. Bølgehøyder på 30 meter er ikke unormalt. Energien fra indre bølger som bryter bidrar til blandingen i havets indre, og påvirker dermed hvordan næringsstoffer, varme og salt spres i havvannet.

Les hele artikkelen i Klima 3-08