Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Forskere finner superkaldt vann i Arktis

Et forskerteam fra UNIS og Bjerknessenteret for klimaforskning har klart å måle at sjøvann i Arktis kan bli kaldere enn frysepunktet.

Artikkelen trykkes snart i Journal of Glaciology og beskriver målinger fra Storfjorden på Svalbard i April 2006. Under en sterk storm klarte forskerne å få målt havets temperatur og saltinnhold fra iskanten nedenfor hytta de oppholdt seg i. Temperaturen viste seg å være -1.98 ºC , det kaldeste overflatevannet som noen gang er målt i Arktis. Dette er 0.037ºC kaldere enn frysepunktet, noe mange har trodd ikke var mulig.

Årsaken til at sjøvannet kan bli så kaldt skyldes de sterke nordlige vinder i Storfjorden som dytter isen sørover og holder et område av fjorden fritt for is, selvom det er skikkelig kaldt. Avkjølingen av havet var omtrent 400 W/m², og førte til frysing av store mengder små iskrystaller som virvles rundt i vannet. Disse ble også transportert vekk av de sterke vindene, slik at den intense avkjølingen av sjøen varte i flere dager. Den kraftige frysingen etterlot store mengder salt i sjøen, og satte ny rekord der saltinnholdet ble målt til 35.9 tusendeler. Dette er like salt som golfstrømmen er i tropene.

De kontroversielle målingene, som nå er ny rekord på underkjøling, er målt med moderne måleinstrumenter som har nøyaktighet på 0.001ºC. Målingene er blitt kalibrert mot vannprøver og stemmer bra med resultater fra en modell som beregner temperatur, frysing og konsentrasjon av iskrystaller. Modellen viser at en så stor underkjøling er mulig, det har bare ikke blitt målt tidligere.

Målingene er viktige fordi den globale oppvarmingen i årene som kommer fører til mer åpent vann i Arktis om sommeren. Det blir dermed store areal med åpent vann som fryser igjen hver høst, og målingene av den intense frysingen i Storfjorden er derfor et godt eksempel på hvordan Arktis vil være om 50 år. 

 
Bildet viser Frank Nilsen fra UNIS med måleren som akkurat har tatt ny Arktisk rekord i Storfjorden (foto: Lars H. Smedsrud/BCCR). 

 

 

Referanse:

 

R. Skogseth, F. Nilsen and L. H. Smedsrud, Supercooled Water in an Arctic Polynya : Observations and Modeling,
Journal of Glaciology, Vol. 55, pages 43-52, No. 189, 2009