Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Stijn De Schepper har utviklet en ny metode for å hente ut kunnskap om fortidens sjøis i Arktis. Nå får han støtte fra det europeiske forskningsrådet til å videreutvikle en ny metode basert på eldgammelt DNA, sammen med molekylære økologer. Foto: Andreas Graven. NORCE

Eldgammelt DNA som ny metode for å lese fortidens sjøis

ERC er forskningens Champions League. Stijn De Schepper har nådd opp i konkurransen om ERC Consolidator Grant og får nå 2,6 millioner Euro for å en ny metode for kunnskap om fortidens sjøis i Arktis.   

Body

– Jeg er i ekstase over dette. Dette gjør det mulig å utvikle forskningsideen min rundt eldgammelt DNA som metode for å rekonstruere fortidens sjøis. Det er en ny innfallsvinkel som har et stort potensiale for forskningsfeltet rundt fortidens sjøis, sier Stijn De Schepper.

Han er forsker i NORCE klima og Bjerknessenteret, og har lenge jobbet med hvordan sjøisen og havstrømmer har oppført seg langt tilbake i tid.

Med den generøse bevilgningen fra det europeiske forskningsrådet vil De Schepper etablere en forskningsgruppe med både fortidsklimaforskere spesialisert på hav og sjøis, sammen med molekylære økologer. De vil danne en spydspiss innen et nytt forskningsfelt, der de utnytter teknikker fra molekylær økologi på forskningen rundt fortidens oseanografi.

– Vårt fokus er å utvikle nye verktøy for å undersøke hva som driver fortidens endringer i sjøis i Arktis. En finansiering som dette gir meg frihet til å gå i dybden på fundamental forskning på fortidsklima, sier De Schepper.

 

Forskningens Champions League

Det ble feiret med kake da nyheten var offisiell torsdag 29. november. Det nye prosjektet er en styrke for forskningen på fortidsklima både i NORCE klima og ved Bjerknessenteret.

– Dette er forskningens Champions League. Jeg kan bare gratulere Stijn De Shepper for å nå opp i konkurransen, men først og fremst fordi han har troen og selvtillit nok til å prøve, sier Trond Dokken, konserndirektør for klima i NORCE.
 

– Vi må først og fremst tro at vi er gode nok, for det er akkurat det Stijn viser. Det er vi! Dette er først og fremst gledelig for Stijn og teamet som kommer både fra Klima og Miljø i Norce, og det er utrolig prestisje for Klima og Miljø som avdelinger i NORCE og for Bjerknessenteret.

 

Lang liste ERC-stipend

– ERC er det instrument i EU som fremhever nysgjerrighetsdrevet forskning, og er helt vesentlig for at Europa skal kunne være ledende innen forskning. Fremragende forskning er selve grunnlaget for innovasjon og teknologiske fremskritt, og det faktum at vi kan være konkurransedyktige innen dette området av EU finansiering, viser at vi har forskerkompetanse helt i det øverste sjikt av europeisk forskning, sier Trond Dokken.

De senere årene har flere forskere på Bjerknessenteret med de fire partnerinstitusjonene NORCE, UiB, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret nådd opp i konkurransen om prosjektstøtte hos ERC. Stijn De Schepper føyer seg i rekken med seks tidligere prosjekt: