Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Evalueringskomitéen mener Bjerknessenterets arbeid med karbonets kretsløp er forskning i verdensklasse. Bildet viser forskere som forbereder målinger av blant annet CO2 under et tokt i Irmingerhavet i april 2015. Foto: Friederike Fröb.

God tilbakemelding i ekstern evaluering 

Etter en grundig evaluering, anbefaler Norges forskningsråd at Kunnskapsdepartementet viderefører sin bevilgning til Bjerknessenteret.

Body

– Vi er selvsagt svært glade for den sterke anbefalingen, sier Bjerknessenterets direktør, Tore Furevik. 

Bjerknessenteret mottar årlig 30 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet, og det er denne støtten Forskningsrådet anbefaler at videreføres.

Evalueringen er utført av en internasjonal komité bestående av fem anerkjente klimaforskere. I et brev til Kunnskapsdepartementet understreker Forskningsrådet at rapporten fra komitéen er gjennomgående positiv. 

Les rapporten her (på engelsk)

Rapporten trekker frem flere eksempler på at Bjerknessenterets forskning er i verdensklasse. Blant annet nevnes senterets bidrag til å utvikle og anvende den norske jordsystemmodellen NorESM og forskningen på karbonets kretsløp. 

Evalueringskomitéen skriver i rapporten at de er imponert over Bjerknessenterets aktiviteter. De fremhever den store entusiasmen og eierskapsfølelsen på alle nivåer fra ledelse til studenter.

Tore Furevik kjenner seg godt igjen i dette. 

- Forskerne våre er stolte over å tilhøre Bjerknessenteret, og de brenner for det de gjør. De er lette å engasjere, enten det gjelder foredrag til internasjonale forskerkonferanser, barnehager eller senioruniversitetet.