Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Utvikling av havsirkulasjon av de øvre vannmassene i De nordiske hav, fra fem millioner år tilbake. Figurer og tidslinje: Stijn De Schepper, se tidslinjen i eget vindu. 

De nordiske hav avkjøles 500.000 år før verdenshavene

Nedkjølingen av de nordiske hav mot dagens nivå, begynte lenge før temperaturen sank i verdenshavene. Det kommer fram i en studie av fossile planteplankton, publisert i Nature Communications i dag.

 

Body

I tidsepoken Pliocen, for 5,3 til 2,6 millioner år siden, var verden generelt varmere enn i dag. Tidligere har man an at de øvre vannmassene gradvis begynte å nedkjøles for fire millioner år siden. Nå viser det seg imidlertid at De nordiske hav kan ha begynt denne nedkjølingen 500.000 år tidligere.

Stijn De Schepper
Stijn De Schepper, foto: UiB

Stijn De Schepper ved Uni Research og Bjerknessenteret  har sammen med kollegaer ved Universitetet i Bergen, Alfred Wegner Institut, i Tyskland,  Korean Polar Research Institut, undersøkt to sedimentkjerner fra Norskehavet og Islandshavet. Her finner de mikroskopiske fossile marine planteplankton, nærmere bestemt dinoflagellater. 

- Vi ser at dinoflagellatene gjennomgår fundamentale endringer for rundt 4.5 millioner år siden. Sammen med tidligere funn ved Island av sandskjell og andre arter med opprinnelse fra Stillehavet fra denne tidsepoken, viser dette at De nordiske hav kjøles ned, sier De Schepper.  

Les studien hos Nature Communications

Endring av havstrømmer

Sammen med tidligere studier viser studiet at Beringstredet trolig har vært åpent på denne tiden, og at kaldt og ferskt vann fra Stillehavet strømmet inn i det Arktiske hav. Det kalde vannet strømmet sørover langs Øst-Grønland og inn i De nordiske hav, der vi begynner å se det samme temperatur- og sirkulasjonsmønsteret vi har i dag.

Se utviklingen av havstrømmene i tidslinje

I dag er overflaten av De nordiske hav karakterisert av en temperaturforskjell mellom øst og vest. Sørspissen av Grønland ligger på samme breddegrad som Bergen og Oslo, men klimaet er mye kaldere. Der vi får et mildt klima av det varme vannet som strømmer nordover langs Skandinavia, går en kald havstrøm sørover langs østkysten av Grønland. Denne strømmen transporterer store deler av sjøisen fra Arktis.

 

Grønland blir isolert

- Vår studie viser at nedkjølingen ved Grønland først begynte for 4.5 millioner siden. Det kalde vannet hadde sannsynligvis stor betydning for stabiliteten til det regionale klima på Grønland og framveksten av Grønlandsisen, sier De Schepper.

I begynnelsen av Pliocen var iskappen på Grønland begrenset til fjellområdene. De kalde vannmassene langs kysten isolerer Grønland fra varmen fra Golfstrømmens forlengelse inn i våre områder, og bidrar til lavere  temperatur på Grønland.