Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Containerskip viser oppsiktsvekkende målinger av CO2

I en artikkel i tidsskriftet Biogeosciences presenterer Are Olsen sammen med flere andre Bjerknesforskere de uventete resultatene, som er de første helårige CO2 data fra Nord-Atlanteren.

Siden 2004 har containerskipet Nuka Arctica registrert konsentrasjonen av CO2 i vannet på sin seilingsrute mellom Danmark og Grønland. Dataene er blitt målt ved hjelp av et instrument som er installert ombord. Dataene som er presentert i denne artikkelen er fra 2005 og målt som en del av EU prosjektet CARBOOCEAN.

Nord-Atlanteren mettet på CO2 vinterstid
Havet tar opp CO2 tilsvarende en fjerdedel av de menneskeskapte utslippene, noe som bidrar til å bremse økningen av drivhuseffekten. Endringer i dette opptaket vil kunne påvirke fremtidig klimautvikling. Økt kunnskap om hvor og hvorfor havet tar opp CO2 kan brukes til å forbedre klimamodellene som benyttes til å simulere fremtidens klima.

Tradisjonelt har vi regnet med at havet slipper ut CO2 ved ekvator og tar opp CO2 ved høye breddegrader. Målingene fra Nuka, derimot, viser overraskende nok at vannet i Nord-Atlanteren er mettet med CO2 på vinterstid. Det er mulig dette henger sammen med de endringene i Atlanterhavets karbonkjemi som vi har rapportert om tidligere, se link her. Det er også mulig at havet her alltid har vært mettet med CO2 som en følge av at Atlanterstrømmen er diffus og sakte i dette området. Dette er tema for ett nytt NFR prosjekt ved Bjerknessenteret, CARBON HEAT.

Dataene fra Nuka Arctica viser også at det er en klar sammenheng mellom overflatekonsentrasjonen av CO2 og konsentrasjonen av klorofyll, samt dypet på blandingslaget. Gitt den observerte sammenhengen mellom klorofyll, blandingsdyp og CO2 kan vi bruke satellittmålte klorofylldata og blandingsdyp fra modeller til å fylle hullene i våre observasjoner og regne ut CO2 opptaket over store deler av Nord Atlanteren fra måned til måned.

Fortsetter målingene
Planen er å opprettholde CO2 målingene på Nuka Arctica i så mange år som mulig. Kun slik kan vi lære om variasjoner i CO2 opptaket fra år-til-år og dets følsomhet for endringer i klimaet.


Referanse:
Sea-surface CO2 fugacity in the subpolar North Atlantic
A. Olsen, K. R. Brown, M. Chierici, T. Johannessen, and C. Neill
Biogeosciences, 5, 535-547, 2008