Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Breveksten under ’den lille istid’ i Skandinavia – sommertemperatur eller vinternedbør?

En gruppe forskere ledet av Atle Nesje ved Bjerknessenteret viser i en artikkel under publisering i Climate Dynamics at hovedårsaken til at breene rykket mye fram på begynnelsen av 1700-tallet (i ’den lille istiden’) trolig var milde og nedbørsrike vintrer og mye snø på breene heller en kalde somre som tidligere antatt.

Rekonstruksjon av den tidsmessige og romlige sesongmessige klimautviklingen gjennom de siste hundreårene, inkludert ’den lille istiden’, kan hjelpe oss til å forstå bedre dagens naturlige og menneskeskapte klimavariabilitet.

Kalde somre eller nedbørrike vintrer?
Den vanlige oppfatningen av klimautviklingen gjennom de siste 1000 årene var at vi hadde en varm periode under middelalderen, en kjølig ’lille istid’ og en oppvarming i løpet av siste halvdel av 1800-tallet, og spesielt på slutten av 1900-tallet og begynnelsen 2000-tallet. Nyere forskning har imidlertid stilt spørsmålstegn ved denne utviklingen. Opp til nå har det blitt antatt at brefremrykkene på begynnelsen av 1700-tallet i hovedsak skyltes lavere sommertemperatur.

Konklusjon
Forfatterne konkluderer imidlertid med at hovedårsaken til at breene i vestlige deler av Skandinavia rykket så mye fram på begynnelsen av 1700-tallet mest trolig var milde og nedbørsrike vintrer og mye snø på breene. 

Referanse:
Nesje, Atle; Dahl, Svein Olaf; Thun, Terje; Nordli, Øyvind (2007): The ‘Little Ice Age’ glacial expansion in western Scandinavia – summer temperature or winter precipitation? Climate Dynamics, in press.