Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Målenettverk for klimagasser

ICOS er et europeisk målenettverk for overvåking av klimagassutslipp i atmosfæren, på land og i havet.

Senteret for overvåking av CO2 i havet er her i Bergen. 

 

Body

ICOS Norge er den norske delen av det europeiske målenettverket.

ICOS OTC er det europeiske havtematiske senteret som koordinerer og analyserer observasjoner fra havet. Dette senteret er lokalisert hos Bjerknessenteret og NORCE. 
 

ICOS logo
Målenettverket har status som europeisk forskningsinfrastruktur og hovedkontor ligger i Helsinki, Finland. https://www.icos-cp.eu/

Det europeiske havtematiske senteret er lokalisert i Bergen 

ICOS Ocean Thematic Centre  er ledet av Richard Sanders ved NORCE og Bjerknessenteret. 

Her ledes arbeidet med å standardisere målinger og analyse av målingene fra de ulike europeiske havobservasjonene. Det er målestasjoner både på skip og på faste målestasjoner på havet. 

OTC er et samarbeid mellom Bjerknespartnerne Norwegian Research Centre (NORCE) og UiB, samt University of Exeter og National Oceanography Centre, UK. 

Les også: Styrker europeisk observasjonssamarbeid

 

Hva er de ulike landenes klimagassutslipp? 

Målet for ICOS er å produsere nøyaktige data og helhetlige vurderinger av karbonbalansen mellom land, hav, og atmosfære slik at man kan tallfeste vitenskapelig hvor mye karbon ulike nasjoner slipper ut.

En viktig del av arbeidet i ICOS er å standardisere observasjonene, for å ha sikre tall over utslipp.  

Norge bidrar med:

  • To atmosfærestasjoner:  Zeppelin-observatoriet på Svalbard, og Birkenes-observatoriet i Sør-Norge. 
  • En landstasjon: Observasjoner av økosystem og klimagassutslipp i skogen i Hurdal  
  • Fire havstasjoner: Ombord på fire skip står stasjoner som måler CO2 i havoverflaten, i det nordlige atlanterhav, Nordsjøen, De nordiske hav og Polhavet. 

ICOS Norge er ledet av Cathrine Myhre ved NILU.

Flere norske forskningsinstitutt er partnere i ICOS, blant dem Bjerknespartnerne UiB, NORCE og Havforskningsinstituttet. 

Det norske bidraget til målenettverket er finansiert av Norges Forskningsråd.

Les mer om ICOS Norge her