Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Zeppelinobservatoriet på Svalbard. (Foto: NILU)

ICOS: To nye forskningsstasjoner får godkjent-stempel fra ICOS

Klassifiseringene fører til bedre deling av klimadata på tvers av det europeiske nettverket for klimagassovervåkning.

Body

Til lands, til havs og i lufta med, på tvers av hele Europa, står målestasjonene til ICOS-nettverket (Integrated Carbon Observation System). To av stasjonene i Norge har nå fått oppgradert sertifisering – skipet Nuka Arctica og Zeppelinobservatoriet på Svalbard når klasse 1 – noe som gjør det lettere å sammenligne trender og konsentrasjoner på tvers av landegrenser.

Sertifiseringen av havmålinger gjøres av ICOS' Ocean Thematic Centre, styrt fra Uni Research og Universitetet i Bergen som er partnere i Bjerknessenteret, mens atmosfæriske målinger styres fra Athmospheric Thematic Centre ved LSCE i Frankrike. Seks måneders data må leveres for å godkjenne klassifiseringen. Klasse 1 utgjør måleinstrument for alle ICOS' sentrale variabler.

– Særlig er målingene av karbondioksid og metan i atmosfæren i Norge, norske territorier og farvannene rundt Svalbard av interesse, forklarer seniorforsker Cathrine Lund Myhre fra NILU, stasjonseier på Zeppelinobservatoriet. NILU er stasjonseier og har det faglige ansvaret på Zeppelinobservatoriet..

Stasjonen ligger på Zeppelinfjellet, 474 moh. ovenfor Ny-Ålesund, langt unna lokale forurensningskilder. Den unike beliggenheten gjør Zeppelinobservatoriet til et ideelt sted for overvåkning av globale atmosfæriske endringer og langtransportert forurensning inn i Arktis.

Ombord på containerskipet Nuka Arctica måles klimagasser i havet

Feires på ICOS' generalforsamling i Bergen

– Det er få andre arktiske stasjoner, og dette er et særlig viktig område hvor klimaendringene går raskere enn ellers i verden. Kombinert med målinger fra flere land, skal disse benyttes i et modellsystem som beregner utslippene, basert på observasjonene. Dette vil sette oss i stand til å forstå utslipp og evaluere effekten av ulike klimatiltak på en stadig bedre måte, sier Lund Myhre.

På Nuka Arctica undersøkes et område fra Nordsjøen, over Norskehavet ved Shetland, og Nord-Atlanteren til Diskobukta på Grønland. Sammen med flere andre skip i ICOS har de oversikt over Atlanterhavet, og utgjør en stor ressurs for den globale karbonovervåkningen.

– Klassifiseringen gjør det lettere å sammenligne med andre lands observasjoner. Det er viktig for hele systemet, man vil at andre skal bruke det, sier Meike Becker ved Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen.

ICOS har for tiden 131 stasjoner som gjør målinger i havet, på landområder og i atmosfæren – hvor 59 utgjør klasse 1, 42 utgjør klasse 2, og resten er assosierte stasjoner under nettverket. Sertifiseringen feires på ICOS' generalforsamling i Bergen den 30.-31. mai.

Se mer om Zeppelin-stasjonen og ICOS Norge-samarbeidet her: