Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

#Carbon System

6 results

Mens tinende permafrost gjør tundraen blass, blir de arktiske byene grønnere.

Verdens CO2-utslipp har steget fra i fjor. Dermed når både utslippene og CO2-innholdet i atmosfæren et rekordnivå.

Å sprøyte partikler opp i atmosfæren ville bremse temperaturstigningen. Men for verdens økosystemer er det ikke noe fullgodt alternativ til andre klimatiltak. 

Store datamengder krever nye verktøy. For å finne ut hvor mye CO2 Atlanterhavet vil ta opp i fremtiden, tar forskerne frem et gammelt. Arven etter munken Mendel.