Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

IPCC rapport om ekstremvær

Ny spesialrapport fra IPCC skal vurdere sammenhengen mellom risiko for ekstremvær og tilpassing til klimaendringer.

Body

Asgeir Sorteberg ved Bjerknessenteret og Geofysisk institutt, UiB, er utpekt som hovedforfatter til spesialrapporten fra IPCC, også omtalt som FNs klimapanel, som har fått tittelen: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX).

Målet med rapporten er å redusere risikoen for klimarelaterte katastrofer ved å tilrå tilpasningstiltak, basert på en omfattende vurdering av eksisterende forskningslitteratur. Det er Norge som har tatt initiativ til rapporten, som en respons på at klimaendringene ikke bare endrer fysisk risiko, men også sårbarhet.

- Det er viktig å få en bedre kartlegging av ekstreme hendelser, som flom, tørke, storm og ekstreme temperaturer, og hvordan disse har endret seg over tid, sier Sorteberg. Han skal være hovedforfatter på kapitel 3, som fremstiller observerte endringer i klima ekstremer, mulige framtidige endringer og konsekvenser for det fysiske miljøet.

I arbeidet legges det også vekt på å få en gjennomgang av metodikk for risiko vurdering og strategier for å unngå at ekstreme hendelser gir store ødeleggelser.

Rapporten skal gi en beskrivelse av metoder for risikobestemmelse, eksponering og sårbarhet (kapitel 2). Observerte forandringer i ekstremer og mulige framtidige endringer og hvordan dette kan innvirke på det naturlige miljø (kapitel 3), samt innvirkningen på det menneskeskapte miljø og økosystemer (kapitel 4). Kapitel 5-7 skal ta for seg mulige måter å administrere risiko for ekstreme hendelser på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Kapitel 8 skal peke på strategier for fremtidig håndtering av ekstremer og kapitel 9 skal inneholde 15-25 forskjellige case studier som eksemplifiserer problemene.

Det vil ikke bli gjort nye studier, men forfatterne skal gå igjennom publisert vitenskapelig litteratur. Over hundre forskere er involvert i arbeidet med rapporten, som vil gå ut til fagfellevurdering i to omganger, sommeren 2010 og vinteren 2011 før den endelige rapporten foreligger høsten 2011.

Les mer om rapporten: http://www.ipcc-wg2.gov/AR5/sr.html

Se også: 20 million Climate Displaced in 2008: http://www.nrc.no/?did=9429522