Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kommentar

106 results

"Varmere hav og smeltende breer kan bidra med totalt 40 cm havstigning i løpet av de neste 100 år", skriver Helge Drange i en kronikk publisert i Aftenposten i dag.

Regjeringen har utsatt Klimameldingen for andre gang. Flaut, beklagelig og alvorlig, skriver klimaforsker Helge Drange i energikommentaren i Stavanger Aftenblad.

Nobelprisvinner Ivar Giaever tror ikke på menneskeskapt global oppvarming, men belegger  ikke sine påstander med vitenskap, skriver Tor Eldevik i dette debattinnlegget.

Forskarane kan presisera og definera så mykje dei vil, men publikum tolkar likevel ut frå allmenn språkkunnskap.

Etter noen år med bøker om klimaspørsmål kommer endelig løsningsforslagene. To av høstens utgivelser kommer fra økonomer – én med mer makt enn endringsvilje, og én med mer endringsvilje enn makt.

Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at Frode Flatøy gikk bort, bare 46 år gammel.

Kraftige vulkanutbrudd – sammen med variasjoner i solstrålingen – er som dirigenten i det atlantiske klimaorkesteret.

Om ein spør om global oppvarming har gjort flaumen i Pakistan, varmebølgja over Russland og flaum med jordskred i Kina meir sannsynleg, er svaret ja, svært sannsynleg.

Denne sommaren har Asia vore prega av flommar og jordras i sør, og tørke og skogbrannar i nord, eit mønster som passer inn i ein langvarig trend mot ein stadig svakare austasiatisk sommarmonsun. I eit NORKLIMA-prosjekt samarbeider no norske og kinesiske forskarar for å auke forståinga av årsakene til klimavariasjonane i Aust-Asia.

Å forstå fortidens flommer er av stor fremtidig betydning, skriver Eivind Wilhelm Nagel Støren og Øyvind Paasche.

Kontrasten er stor mellom inntrykket av konspirasjon og forskningsjuks fra media og bloggeverdenen og de nøkterne vurderingene fra granskningene som fulgte i kjølvannet av den såkalte ”climategate” saken.

Vulkanar har alltid vore ein viktig del av jorda sitt landskap og klima. Utbrotet på Eyjafjallajökull dei siste dagane syner kreftene som er i sving; fjell vert lagt flate, nye vert forma, brear smeltar over natta. Eksplosive eller langvarige vulkanutbrot har også innverknad på vær og klima, og då særleg dei fyrste par åra etter utbrotet.

I BT 27.2 presenterer klimaskeptiker Per Jan Langerud noen høyst spektakulære (bort)forklaringer på at jordens tempertur stiger.

Har den kalde vinteren i Norge avlyst den globale oppvarmingen?

De siste ukenes massive kritikk av FNs klimapanel er i stor grad grunnløs. Noen små fjær er blitt til en hel hønsegård.