Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Trist om klima

I BT 27.2 presenterer klimaskeptiker Per Jan Langerud noen høyst spektakulære (bort)forklaringer på at jordens tempertur stiger.

Body

Av: Helge Drange Geofysisk institutt, UiB, og Bjerknessenteret. Også publisert i BT 03.03.10

Langerud viser til at vinterens høye globale temperatur skyldes varmt vann i et belte langs ekvator i Stillehavet. Det er korrekt at høy havtemperatur i Stillehavet – kjent som El Niño – bidrar til årets milde vinter, globalt sett. Men Langeruds påstand om at El Niño skyldes varme fra undersjøiske vulkanutbrudd, har ingen rot i virkeligheten.

El Niño-fenomenet er en naturlig forekommende klimavariasjon som forekommer hvert tredje til syvende år. Tidlig på 1960-talet forklarte Jack Bjerknes hvordan denne variasjonen finner sted som et fascinerende samspill mellom atmosfæren og de øverste par hundre meterne av havet. Siden har dette samspillet blitt bekreftet av teori, uavhengige modeller og de mest omfattende målekampanjene som noen gang er gjennomført i havet.

El Niño-fenomenet er beskrevet i enhver fag- og populærvitenskaplig bok om oseanografi, meteorologi og klima. Dette burde Langerud kjenne til. Det er kombinasjonen av en generell global oppvarming og naturlige variasjoner som gir den høye globale temperaturen denne vinteren, slett ikke undersjøisk vulkansk aktivitet!

Videre påstår Langerud at atmosfærens økende innhold av CO2 skyldes, i hovedsak, utgassing av CO2 fra havet til atmosfæren. Denne påstanden, som skeptikere som Langerud tydeligvis aldri går lei av å hevde, er bevislig feil.

Omfattende målekampanjer fra alle verdenshav viser entydig at havets innhold av CO2 øker. Målingene viser også at økningen skyldes at havets overflatelag tar opp CO2 fra atmosfæren. Denne kunnskapen er heller ikke ny. For eksempel viste de kjernefysiske prøvesprengningene på 1950- og 1960-tallet hvordan havet tar opp radiokarbon (karbon-14) fra atmosfæren. Tilsvarende mønster, med raskest opptak i polarområdene, langsomt opptak i tropene og gradvis blanding nedover i havet, finner vi også for CO2. Det er videre meget godt dokumentert at det er menneskehetens bruk av kull, olje og gass som er hovedårsaken til at atmosfærens CO2-innhold øker.

Også ”klimaskeptikere” bør forholde seg til målbare og særdeles godt dokumenterte forskningsresultater når variasjoner og endringer i jordens klima debatteres. Misforståelser kan forekomme, men etter en lang rekke innlegg i aviser, Teknisk Ukeblad og ymse nettfora – og på tross av en rekke korrigerende tilsvar – kan en få inntrykk av at Langerud verken ønsker eller ser viktigheten av å korrigere åpenbart feilaktige påstander.

Det er trist å se at gjentatt feilinformasjon om klima og klimaendringer spres i media, i dette tilfellet til Bergens Tidenes lesere.