Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Minneord

Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at Frode Flatøy gikk bort, bare 46 år gammel.

Body

Frode kom som ung student til Geofysisk Institutt, UiB  i 1986, hvor han etter hvert tok  en Cand. Scient-grad i numerisk værvarsling. Etter dette begynte han som stipendiat i en nyetablert forskningsgruppe i atmosfærekjemi og tok doktorgrad på modellering av kjemiske reaksjoner og transport av forurensning. Ut på 90-tallet ble Frode forsker ved NILU på Lillestrøm hvor han i samarbeid med DNMI videreutviklet modellsystemet fra doktorograden til å bli det første operasjonelle kjemiske varslingssystemet i verden i sitt slag. Frode hadde sitt virke ved NILU inntil Bjerknessenteret ble etablert i Bergen i 2002. Da kom han tilbake til Bergen og arbeidet med klimamodellering inntil nylig. Frode var en sentral person i oppbyggingen av Bjerknessenterets klimamodelleringsgruppe, både innen globale klimasimuleringer og mer detaljerte, regionale simuleringer. Etter hvert ble Frode gruppeleder for denne virksomheten. Frodes dyktighet ble synlig tidlig i karrieren og han fikk raskt stort ansvar i ulike prosjekter og førte alltid disse stødig i havn. I løpet av hele sin karriere har Frode betydd mye for forskningsmiljøet og vært med på å levere viktige internasjonale bidrag.

I den lille flokken av studenter som på midten av åttitallet studerte meteorologi og oseanografi var Frode en miljøskaper. Foruten det faglige fellesskapet var det ofte sosiale sammenkomster i Geofysikerforeningen, i Geosupen og privat. I tillegg kom, idrettsaktiviteter og turer til fjells, særlig på vinteren. Frode var en pådriver, og med sin inkluderende væremåte og lune, litt underfundige humor, bidro han sterkt til trivselen i miljøet. Disse egenskapene nyttet vi godt av senere på sommerskoler og ulike reiser til konferanser og fagmøter.

I tillegg til å være faglig sterk, hadde Frode spesielt gode IT-kunnskaper. Dette kom mange studenter og ansatte til gode. Han var usedvanlig hjelpsom og imøtekommende når studenter og kolleger ba om hjelp til dataproblemer. Dette var et karakteristisk trekk ved Frode. Også i andre sammenhenger kom dette fram. Han var ofte den første som meldte seg om noen trengte hjelp til en dugnad eller trengte å låne noe verktøy.

Da Frode ble syk første gang for ti år siden, kom dette som et sjokk. Vi som kjenner ham ble likevel veldig imponert over hans evne til å fokusere på de nære tingene og se framover. Frode forble nøktern og veloverveid og beholdt sin lune og underfundige humor helt til den siste tiden da den vonde sykdommen slo til igjen. Vi står i dyp takknemlighet for den han har vært for oss.

På det private plan har Frode alltid vært aktiv. Friluftsaktiviteter stod hans hjerte nær, men etter hvert ble det familien som stod i fokus. Våre tanker går derfor til Helga, Tea og Georg i denne tunge tiden.

Vi lyser fred over Frode Flatøys (1964-2010) minne.

Venner og kolleger ved Bjerknessenteret og Geofysisk Institutt