Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Havet stiger ikke like mye overalt. Fabio Mangini har forsket på hvordan været, havets saltinnhold og lokale forhold påvirker havstigning. Foto: Ellen Margrete Grong

Været og havets betydning for havnivåendringer i Nord-Europa

Fabio Mangini disputerer 2. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sea-level change over the northern European continental shelf due to atmospheric and oceanic contributions".

Body
Fabio Mangini
I doktorgraden sin ser Fabio Mangini på hva som forårsaker variasjoner i havnivået ved kysten av Nord-Europa. Foto: Angelina Zoratti

Global havnivåendring er en av de tydeligste signalene på de pågående klimaendringene. Selv om de globale endringene er viktig for overvåkning av klimaet, har et globalt tall liten praktisk anvendelses for kystsoneplanlegging og lokal tilpassing. Effektive tilpasningstiltak i kystsonen krever kunnskap om lokale endringer i havnivået, siden regionale endringer kan avvike betydelig fra den globale middelverdien.

Regionale havnivåendringer påvirkes av en rekke vær- og havfenomen som har ubetydelig effekt på global skala, men som er svært relevant for lokale forskjeller. For eksempel vil endringer i vinden omfordele havnivåendringene lokalt med et høyere havnivå noen steder og lavere nivå på andre steder, uten at det globale havnivået endres av den grunn.

Doktorgradsstudiet har fokusert på regionale havnivåendringer i Nord-Europa, et område som hvor både feltmålinger og satellittobservasjoner er tilgjengelig og godt egnet til å kartlegge endringene. Kort oppsummert dokumenterer avhandlingen anvendelsene av forskjellige satellittbaserte observasjonssystemer for å kvantifisere og bedre forstå årsakene til de regionale havnivåendringene.

Mangini har først beregnet bidraget fra vinden til havnivåendringer ved å sammenholde disse med fremherskende værsituasjoner. Deretter er bidragene fra lokale og regionale endringer i havtemperatur, saltholdighet og vindmønstre til havnivåendringer langs norskekysten kartlagt ved bruk av nye satellittprodukter som måler havnivåendringer og tyngdefeltet i kystområdene.

Selv om avhandlingen har hatt geografisk fokus på Nord Europa, er dens anvendelser globale. Denne typen satellittobservasjoner er tilgjengelig for hele jorden, og studien viser at de kan anvendes med høy presisjon til å analysere regionale havnivåendringer også i andre kystområder på jorden hvor det er færre eller ingen direkte målinger av havnivåendringene.

Her kan du lese mer om Fabio Manginis forskning på hvordan havnivået henger sammen med jetstrømmen.

Tid og sted for disputas

Tid: 2. september 2022 kl. 13.00–17.00

Sted: Jahnebakken 3 Nansen senter for miljø og fjernmåling), møterommet Copernicus

Personalia

Fabio Mangini er fra Rapallo i Italia og tok i 2016 mastergrad i meteorologi og oseanografi ved ved University of Reading. Siden september 2017 har han vært ansatt som instituttstipendiat ved Nansen senter for miljø og fjernmåling.