Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Lytt til forskarar innan ulike delar av klimavitskapen. (Foto: Colourbox/Poprotskiy Alexey)

Podcast: Hør forskerne om forskningen 

Hør forskerintervjuer og samtaler med Bjerknessenterets klimaeksperter.
Vi veksler mellom engelske og norske samtaler.   

Body

I Bjerknessenterets podcast har vi populærvitskaplege episodar på norsk - og engelske episodar der klimaforskar Stephen Outten snakkar med kollegaer om deira forskning. Dei engelske episodane kan ha terminologi som ikkje er like tilgjengeleg for alle. 

Du kan lytte til våre podkastar via i spelaren under, i ItunesPodbean, Spotify, eller om du legg denne XML-lenka inn i ditt foretrukne podcast-lytteverktøy.