Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Utsikt: Sommerstart i senhøst-vær

Det kunne skjedd allerede 17. mai, men Grønland klarte å holde den kalde luften igjen. Helt til nå. 

Body

Takk til Grønland for en fantastisk mai måned, men nå klarer ikke øyen å holde den kalde luften igjen lenger. Og det akkurat når vi skifter til den måneden som meteorologene anser som første sommermåned. Den kalde luften vil gi opphav til et kraftig lavtrykk og skikkelig rufsevær langs deler av kysten. Vær som vil minne mer om senhøst eller vinter enn sommer, spesielt etter den hetebølgen vi fikk nyte godt av i mai.

Når det da føles som om vinteren er på vei tilbake, er det faktisk litt sant. For å skille kalde fra varme luftmasser, bruker vi meteorologer gjerne temperaturer i èn til to kilometer høyde. Temperaturer i denne høyden er langt mindre svingende enn nede på bakken. For eksempel er det lite forskjell mellom dag og natt. Og sett med meteorologens øyne er luftmassen vi får blant de kaldeste som er igjen på den nordlige hemisfæren. I en periode vil det bli kaldere enn på selve Nordpolen! 

Kulden som kommer, ble dannet i løpet av sist vinter og kan dermed anses som en levning av den. Det tar tid å tine opp en hel hemisfære. Når denne kulden nå flytter seg sørover vil det varme havet rundt oss, de varme landområdene og solen, få varmet opp denne luften. Litt uflaks for oss at det skjer her, men vi bidrar til at atmosfæren over nordkalotten kommer seg over i sommermodus – noe vi vil kunne nyte igjen før eller senere.