Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

El niño og La niña forbindes med ekstremvær som tørke og kraftig regnvær i store deler av verden. Effekten kan variere fra årstid til årstid. Ill.: Ellen Viste

El niño endrer klodens vær

Fra år til år endrer vekslingen mellom El niño og La niña klodens vær mer enn noe annet fenomen. 

Body

Nest etter årstidene står El niño og La niña for de største variasjonene i været globalt sett. Uavhengig av klimaendringer er klodens gjennomsnittstemperatur høyere i El niño-år og lavere i La niña-år

El Niño Southern Oscillation (ENSO), svingningen som El niño og La niña er del av, er et av klodens desidert viktigste klimafenomener. Fenomenet innebærer store forstyrrelser i temperatur, vind og regn i det tropiske Stillehavet og påvirker også været i andre regioner.

El Niño forbindes med tørke i store deler av tropene, mens La niña gir endringer med motsatt fortegn, om ikke like sterke. Mest kjent er det at El niño gir mer regn i tørre områder ved vestkysten av Sør-Amerika, mens det blir tørrere enn vanlig i nordøstlige deler av Australia og i Indonesia. De største endringene i nedbør skjer likevel over Stillehavet.

Varmt hav påvirker regn og vind

Normalt strømmer kaldt, næringsrikt vann opp ved kysten av Sør-Amerika. Under El niño svekkes denne oppstrømningen, og overflatetemperaturen stiger. Det fører til at en sone med kraftig regn over det tropiske Stillehavet forskyves østover mot det varmere vannet. Passaten – østavinden i tropene – blir også svakere.

Forstyrrelsene er så kraftige at de kan endre været i deler av verden som ligger langt unna.

Kartene under viser hvordan El niño og La niña påvirker nedbør og temperatur i ulike deler av verden til ulike tider av året.

El niño
El niño påvirker regnet og temperaturen i store deler av verden. Figur fra NOAA Climate.gov
La niña
Under La niña påvirkes været i stor grad motsatt av under El niño. Figur fra NOAA Climate.gov.

ENSO påvirker tropiske orkaner

Under El niño og La niña endres forholdene både i atmosfæren og i havet så mye at det også påvirker forekomsten av tropiske stormer og orkaner – tropiske sykloner – i ulike havområder.

Tropiske sykloner er et samlebegrep for uvær som kalles hurricanes eller huracaner i Mexicogolfen, Nord-Atlanteren og det østlige Stillehavet, tyfoner i det meste av Stillehavet vest for datolinjen og sykloner i Indiahavet og Australia. Fenomenet er det samme.

I atmosfæren påvirker ENSO tropiske sykloner blant annet gjennom endringer i luftfuktighet, i hvordan vinden varierer oppover i luften og i styrken og plasseringen av de store, subtropiske høytrykkene. Havet påvirker tropiske sykloner gjennom temperaturen i havoverflaten og de øverste vannlagene.

El niño eller La niña er aldri noen garanti for endringer i syklonaktiviteten i tropene, men her er noen kjennetegn:

  • I Nord-Atlanteren og Mexicogolfen demper El niño syklonaktiviteten, mens La niña forsterker den.
  • I det nordlige, vestlige Stillehavet avhenger effekten av årstiden.
  • I det sentrale, østlige Stillehavet øker syklonaktiviteten under El niño, men syklonbanene forskyves utover i havet. Derfor treffer sykloner sjeldnere kysten av Mexico.
  • I det sørlige Stillehavet forsterker El niño syklonaktiviteten øst for datolinjen, men reduserer den i Australia. Under La niña er det motsatt.
  • I Indiahavet påvirkes tropiske sykloner mest av monsunen, men utover høsten spiller ENSO en rolle. Under El niño er det færre intense tropiske sykloner i Bengalbukta, mens aktiviteten er større enn normalt under La niña.
  • I det sørlige Indiahavet forsterker El niño syklonaktiviteten i vest, utenfor Afrika, mens den svekkes lengre øst. Under La niña er det motsatt.

ENSO påvirker også Europa

Virkningene på været i Europa er vanskeligere å slå fast og mer usikre enn i tropene og i Nord-Amerika. Det skyldes ikke bare at Nord-Atlanteren ligger lengre unna, men også at variasjonene i vinterværet er så store at signalene fra ENSO blir små i forhold.

Selv om andre faktorer kan overskygge effekten av ENSO, tilsier dagens forskning at El niño og La niña trekker vintrene i Europa i hver sin retning. I en vinter med El niño er tendensen at flere lavtrykk styres sørover. Derfor blir det våtere og mildere enn det ellers ville blitt i Sør-Europa og områdene rundt Svartehavet. I Norge og resten av Nord-Europa blir det kaldere og tørrere.

La niña har i hovedsak motsatt effekt av El niño, med det samme skillet mellom Nord- og Sør-Europa.

ENSO i Europa
Tørre og våte områder i vintre med sterke El niño og La niña siden 1900. Blå og grønne områder var våtere enn normalt, mens oransje og brune var tørrere enn normalt. Data: tørkeindeksen Palmer Drought Severity Index (PDSI) basert på datasettet CRU for januar–februar. Ill.: Martin King

Signalet fra Stillehavet til Europa følger bølger i atmosfæren. En El niño skaper bølger som brer seg fra det nordlige Stillehavet til Nord-Atlanteren gjennom troposfæren – de nederste 8–12 kilometerne –og/eller stratosfæren, høyere oppe. Bølgene påvirker stormbanene og i hvor stor grad lavtrykk styres mot Norge og Nord-Europa eller i sørligere baner innover Mellom- og Sør-Europa.

Stormbanene over Atlanterhavet kan også påvirkes av ENSO gjennom polarvirvelen i stratosfæren. Polarvirvelen er et belte av sterk vestavind rundt Nordpolen, som en ring rundt den kalde luften over Arktis. ENSO kan forstyrre vinden og temperaturen, noe som igjen kan virke inn på stormbanene.

ENSO gjør de neste månedene mer forutsigbare

At ENSO påvirker været så mye, gjør det mulig å bruke observasjoner i havtemperaturen i Stillehavet til å varsle været i andre deler av verden de kommende månedene. Kommer det en El niño, vet man at sannsynligheten for tørke øker i noen områder, mens folk andre steder kan få det våtere enn vanlig.

Referanser

Anderson DLT, Sarachik ES, Webster PJ, Rothstein LM, (Eds), 1998, Special section on the TOGA Decade: Reviewing the progress of El Nino research and prediction, 103(C7), JGR Oceans.

Bronnimann S, 2007, Impact of El Nino-Southern Oscillation on European climate, 45(3), Reviews of Geophysics

Domeisen DIV, Garfinkel CI, Butler A., 2019, The teleconnection of El Nino Southern Oscillation to the stratosphere, Reviews of Geophysics.

Jimenez-Esteve B, Domeisen DIV, 2018, The tropospheric pathway of the ENSO-North Atlantic teleconnection, J. Climate

King MP, Yu E, Sillmann J, 2020, Impact of strong and extreme El Ninos on European hydroclimate, Tellus A

Lin, I.-I., Camargo, S.J., Patricola, C.M., Boucharel, J., Chand, S., Klotzbach, P., Chan, J.C.L., Wang, B., Chang, P., Li, T. and Jin, F.-F. (2020). ENSO and Tropical Cyclones. In El Niño Southern Oscillation in a Changing Climate (M.J. McPhaden, A. Santoso and W. Cai). 

Schemm S, Riviere G, Ciasto LM, Li C, 2018, 2018, Extratropical cyclogenesis changes in connection with tropospheric ENSO teleconnections to the North Atlantic: Role of stationary and transient waves, J. Climate