Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Under en typisk El niño er temperaturen i havoverflaten i det østlige, tropiske Stillehavet varmere enn normalt. Kartet viser en av de sterkeste tilfellene som er registrert, i 2016. Røde områder er varmere enn normalt, blå kaldere enn normalt. Merk at unormalt varme eller kalde områder andre steder ikke nødvendigvis har noen sammenheng med El niño. Ill.: NOAA

El niño og La niña

El niño og La niña påvirker været i hele verden. I denne artikkelserien får du vite hva disse fenomenene er, hvilke konsekvenser de har og hvilke muligheter de gir oss til å forutsi været. 

Body

I flere hundreår har peruanske fiskere merket seg at vannet utenfor kysten av Sør-Amerika i enkelte år ble varmere enn vanlig. Fangsten ble mindre, og fenomenet var sterkest rundt juletider. Derfor kalte de det El niño, guttebarnet.

Observasjoner av overflatetemperaturen i Stillehavet har senere vist et mønster som svinger frem og tilbake. Ytterpunktene er El niño, da det er varmere enn normalt i østlige eller sentrale deler av Stillehavet, og La niña, da det er kaldere enn normalt i øst.

ENSO
Avvik i overflatetemperatur i november–januar under de ti sterkeste El niño og La niña siden 1950, basert på indeksen Niño3.4. Under El niño blir havet varmere i det østlige Stillehavet. Den tilsvarende nedkjølingen under La Niña er litt svakere og ligger lengre vest. Dette er et gjennomsnitt av de sterkeste hendelsene. Det finnes også avarter av El niño og La niña der temperaturmønsteret ser annerledes ut. Illustrasjon (oversatt) fra NOAA Climate.gov.

Overflatetemperaturen er ikke det eneste som endres. Temperaturendringene drives av endringer i havstrømmene, og også luften over havet påvirkes.

Vanligvis oppstår en El niño hvert 3–7. år og varer i 9–12 måneder. De første tegn til at noe er i emning, observeres i havtemperaturen i Stillehavet om våren på den nordlige halvkule. Utover høsten blir fenomenet sterkere og når maksimum mellom november og februar, før det svekkes utover våren. Ofte, men ikke alltid, følger en La niña, som har en tendens til å kunne vare lenger, i noen tilfeller to-tre år.

Omfatter både havet og været

På 1960-tallet oppdaget Jacob Bjerknes at fenomenet El niño kunne kobles til svingninger i atmosfæren som var beskrevet av engelskmannen Gilbert Walker. Bjerknes skjønte at dette var et fenomen der atmosfæren og havet påvirker hverandre.

På engelsk heter fenomenet El Niño-Southern Oscillation (ENSO) og på norsk El niño-sørlig svingning. Forkortelsen ENSO brukes også på norsk.

ENSO er som en huske der både havet og atmosfæren svinger i takt. Derfor påvirkes ikke bare havtemperaturen og havstrømmer i Stillehavet, men været i store deler av verden. Slike fenomener kalles fjernkoblinger fordi de virker over lange avstander.

Dagens ENSO-forskere jobber med:

  • å finne ut mer om hvordan ENSO fungerer, hva som forårsaker fenomenet og hvordan havet og atmosfæren samvirker.
  • å finne ut i hvor stor grad ENSO kan gjøre oss i stand til å forutsi været bedre.
  • å finne ut hvordan ENSO samvirker med andre fjernkoblinger i de tropiske delene av Indiahavet og Atlanterhavet.
  • å forbedre klimamodellenes fremstilling av ENSO, slik at vi kan vite om fenomenet vil endre form, styrke eller hyppighet i fremtiden. Slike modeller kan også brukes til å utforske selve fenomenet.

Du kan lese mer om ENSO i disse artiklene: