Understanding climate
for the benefit of society

Foto: Johanne Skrefsrud

Ny doktorgrad: Havstrømmer påvirker sjøisen i Arktis

Jakob S. Dörr disputerer 7. mars 2024 med avhandlingen Present and future drivers of Arctic sea ice variability.

Body

Havisdekket i Arktis har blitt gradvis redusert de siste tiårene. Isdekket varierer likevel betydelig fra år til år, og fra tiår til tiår på grunn av naturlige (interne) variasjoner i klimasystemet. Slike interne variasjoner er en viktig kilde til usikkerhet for hvordan isdekket vil utvikle seg de neste tiårene, inkludert tidspunktet for et isfritt Arktis.

Doktorgraden til Jakob S. Dörr undersøker de nåværende og fremtidige drivkreftene bak interne variasjoner i isdekket. Resultatene viser at styrken og temperaturen på havstrømmene som strømmer inn i Arktis, både fra Atlanterhavet og fra Stillehavet, påvirker havisdekket.

Området der havet påvirker isdekket øker i fremtiden ettersom vannet blir varmere og iskanten trekker seg tilbake. Atmosfæriske variasjoner vil likevel ha størst innflytelse på havisen.

Avhandlingen viser også at intern variabilitet har påvirket de observerte endringene i havisdekket i løpet av de siste tiårene, men at denne påvirkningen er mindre enn tidligere antatt.

Doktorgraden til Dörr bidrar til en bedre forståelse av mekanismene bak interne variasjoner i isdekket og dermed til å forstå bedre hvordan isen vil utvikle seg i framtiden.

Tid og sted for disputas

Dato: 7. mars kl. 13–16.
Sted: Bjerknessenteret, Jahnebakken 5, rom BCCR4020.

Personalia

Jakob S. Dörr ble født i Tyskland i 1992 og studerte meteorologi ved Universitetet i Hamburg i 2013-2019. I november 2019 flyttet han til Bergen og startet sitt doktorgradsprosjekt ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen under veiledning av Forsker Marius Årthun og Professor Tor Eldevik.

Doktorgraden er en del av forskningsprosjektet Arven etter Nansen.