Understanding climate
for the benefit of society

Norskehavet kan motvirke svakere havstrømmer i Atlanterhavet

Klimamodeller er samstemte om at havstrømmene i Atlanterhavet vil svekkes i en varmere verden. Hvor mye kan avhenge av Norskehavet.

Body

I Atlanterhavet strømmer varmt vann nordover i overflaten. Først i Golfstrømmen og så videre nordover inn i Norskehavet og oppover langs norskekysten. På sin ferd nordover blir det varme vannet gradvis nedkjølt av den kaldere atmosfæren. Etter hvert som vannet blir kaldere, blir det tyngre og synker. Etter en tur innom Norskehavet og Arktis vender så vannet snuten sørover og strømmer mot dypet av Atlanterhavet.

Denne sirkulasjonen, der varmt vann strømmer nordover i overflaten og kaldt vann strømmer tilbake sørover i dypet, kalles for omveltningssirkulasjonen i Atlanterhavet. Denne omveltningen er en viktig del av den globale havsirkulasjonen og klimasystemet.

Illustrasjon som viser påvirkningen av kalde vannmasser fra norskehavet som beveger seg over Grønland-Skottland havrygg og inn i Atlanterhavet.
a Schematic of the major ocean currents crossing the Greenland-Scotland Ridge (GSR). The arrows represent the pathways and transformation of warm Atlantic waters (red arrows) in the NAC-NwAC to cold, dense overflows (green arrows) that exit the Nordic Seas through the Denmark Strait and Faroe-Shetland Channel (FSC). The cold, fresh East Greenland Current (EGC) is shown by blue arrows. The sections at 70°N and in the eastern subpolar North Atlantic (mimicking the eastern part of the array from the Overturning in the Subpolar North Atlantic Program13; OSNAP-East) used to calculate overturning circulation are shown as dashed black lines. NAC: North Atlantic Current, NwAC: Norwegian Atlantic Current. b Schematic representation of the meridional flow across the GSR highlighting how the dense overflow waters from the Nordic Seas contribute to the lower limb of the overturning circulation at OSNAP-East.

Alle klimamodeller brukt av FNs klimapanel (IPCC) er enige i at omveltningssirkulasjonen i Atlanterhavet vil svekkes ved global oppvarming. Når luften blir varmere, vil ikke vannet bli avkjølt like mye på sin ferd nordover, og mengden kaldt, tungt vann som strømmer sørover i dypet vil avta. En svekkelse av omveltningssirkulasjonen kan få store konsekvenser for hele planeten ved å føre til endringer i for eksempel havnivå og temperatur og nedbør over land.    

Hvor mye omveltningssirkulasjonen vil svekkes er likevel uvisst. Ny forskning publisert i Nature Communications viser at Norskehavet kan spille en sentral rolle. I motsetning til Atlanterhavet, viser denne studien at den dype havsirkulasjonen i Norskehavet styrkes frem mot år 2100. Dette skjer fordi temperaturen i vannet som strømmer inn fra Atlanterhavet endrer seg. På grunn av global oppvarming vil hele Norskehavet bli varmere i fremtiden. Men fordi Atlanterhavsvannet blir varmere vil noen områder i Norskehavet varmes opp mer enn andre. Disse økte kontrastene i temperatur, og dermed tetthet, driver styrkingen av havstrømmene. En fremtidig reorganisering av overflatetemperatur i Norskehavet muliggjør også at mer vann blir omdannet fra varmt til kaldt, tungt vann, noe som også bidrar til en styrket omveltningssirkulasjon.

Ved å sammenligne ulike modellfremskrivninger fra FNs klimapanel viser også studien at svekkelsen av omveltningssirkulasjonen i Atlanterhavet er påvirket av hva som skjer i Norskehavet – jo mer sirkulasjonen styrkes i Norskehavet, jo mindre svekkes den i Atlanterhavet. Norskehavet kan dermed spille en nøkkelrolle i fremtidige endringer i den globale havsirkulasjonen.

 

Referanse

Årthun, M., Asbjørnsen, H., Chafik, L., Johnson, H.L., Våge, K. Future strengthening of the Nordic Seas overturning circulation. Nature Communications 14, 2065 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-37846-6