Understanding climate
for the benefit of society

Vær

Klimaendringer påvirker stormer, ekstremnedbør og tørke.

Body

Tropiske orkaner

Tropiske orkaner er de mest ødeleggende uværene i verden. På faktasiden om tropiske orkaner kan du lese om tyfoner, sykloner og hurricanes.

Lavtrykk og stormer i vår del av verden

I denne videoen forklarer Kristine Flacké Haualand hvordan havet kan forsterke lavtrykk.

Lavtrykk som gir ekstremnedbør i Norge er ofte forbundet med atmosfæriske elver

Ekstremvær, nedbør og flom

Videoer om ekstremvær:

 • Framtidens klima i Norge
  Det har blitt varmere og våtere i Norge. Og denne trenden fortsetter, sammen med de globale utslippene. Hva slags konsekvenser vil en 4 °C varmere klode ha for Norge?
 • Varmere, våtere, villere
  «Varmere, våtere, villere» har vært en mediafrase så lenge professor Asgeir Sorteberg ved UiB og Bjerknessenteret har vært klimaforsker. Her forteller han om hvordan temperatur og nedbør endrer seg i Norge og om følgene for ekstremnedbør, snø, flommer og ras.
 • Vann på ville veier
  Varmere luft kan gi fra seg mer nedbør. Her får du vite mer om regn og flom i fremtidens Norge.
 • Blir ekstremværet mer ekstremt?
  Stephen Outten forteller om hvordan klimaendringer endrer både sannsynligheten for ekstremvær og hva som er ekstremt. 
 • Nedbør: Naturlige variasjoner versus global oppvarming
  Nedbørøkningen de siste tiårene skyldes både at global oppvarming gjør luften fuktigere og at naturlige variasjoner i stormbanene har sendt flere lavtrykk vår vei.

El niño og andre fjernkoblinger

Variasjoner i havtemperaturen i én del av verden kan påvirke været i andre deler av verden. El niño er det mest kjente fjernkoblingsfenomenet, men det finnes også andre.

Her kan du lese om El niño, La niña og ENSO.

I denne videoen forteller Lea Svendsen om sammenhenger mellom havet og værsystemer over lange avstander.