Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Vår historie

Bjerknessenteret for klimaforskning er et av Europas største naturvitenskapelige klimaforskningssentre, med 195 forskere fra 37 land. 

Body

Forskningen på Bjerknessenteret inkluderer observasjoner, teori og simuleringer med klimamodeller av fortids-, nåtids- og fremtidsklima. Forskerne som er tilknyttet senteret har ekspertise om klimaforståelse, klimamodellering og scenarioer for klimaendringer og kvantifisering av klimaendringer. 

Medhaug Grønland
Ved Equip-isbreen, Grønland. Foto: Iselin Medhaug

Bjerknessenteret fokuserer i hovedsak på Nord-Europa og polar regionene, og er en nøkkelspiller når det kommer til å distribuere kunnskap om klimaendringer til beslutningstakere, næringsliv og befolkningen. Hovedmålet til Bjerknessenteret er å forstå og tallfeste klimasystemet til nytte for samfunnet. 

En av strategiene for å oppnå dette er gjennom samarbeidsprosjektet "tograder", der bidrar Bjerknessenteret, blant annet, til et populærvitenskapelig magasin om klimakunnskap og -endringer kalt 2-grader.

Forskningen på senteret er fordelt på syv forskningsgrupper, der alle har egne spesifikke problemstillinger, mål og planer for gjennomføring. 

Senter for Fremragende Forskning

Bjerknessenteret ble startet opp i 2000, og var i perioden 2003-2012 et Senter for fremragende forskning (SFF). SFF er en stor og langsiktig bevilgning fra Norges forskningsråd som gjorde det mulig for tidligere spredte grupper i Bergen å jobbe sammen i et faglig fellesskap. Samarbeidet i Bjerknessenteret førte til at klimaforskningen i Bergen og Norge fikk et stort løft. 

Etter fem år som en SFF ble det, på vegne av Norges forskningsråd, gjennomført en midtveisevaluering av senteret utført av en internasjonal komite. Komiteens helhetsvurdering av senterets prestasjoner ble beskrevet som "usedvanlig gode":

“BCCR has produced outstanding research results and is on the forefront of development in their field. The evaluation remarks that the centre is on the way to become one of the leading centers worldwide and has an excellent reputation at the national and international levels. The cooperation among various disciplines is considered as exemplary” - CoE evaluation.

Bjerknessenteret er i dag støttet av Kunnskapsdepartmentet med en årlig bevilgning på 25 millioner kroner. Støtten er gitt frem til 2021. 

FNs klimapanel

Senteret er internasjonalt an­er­kjent for sin forskningsinnsats på feltet paleoklima (fortidsklima), som er avgjørende for å forstå klimaendringer i nåtid og fremtid. På grunn av vårt ledende arbeid på dette og andre viktige områder har vi en vesentlig rolle i den fjerde og femte hovedrapporten til FNs klima­panel (IPCC) med koord­inerende hovedforfatter, hovedforfatter og flere bidrags­ytende forfattere.

Vi er eneste senter i Norden som leverte klima­simuleringer til den fjerde rapporten, inkludert ulike scenario for klima­utviklingen mellom 1850 og 2100. IPCC-aktiviteten har også skapt økt synlighet for senteret og en sterk økning i formidlingsaktiviteten.

Visjonære Forskere

Senteret er oppkalt til ære for de visjonære forskerne Vilhelm og Jacob Bjerknes.

Vilhelm Bjerknes (1862-1951) la grunnlaget for den moderne meteorologien og værvarsling gjennom "Bergenskolen i meteorologi" ved geofysisk institutt i Bergen. Sønnen Jacob (1897-1975) fortsatte i sin fars fotspor og ble en pioner innen forskning på klimaforandringer og havets rolle i klimasystemet.

Les mer om Vilhelm Bjerknes sin karriere her, og les hvordan dagens værvarsling verden over fremdeles følger hans prinsipper. 

Spiralen i Bjerknessenterets logo er tatt fra en av Bjerknes' originale tegninger om sirkulasjonen rundt et lavtrykksystem.