Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

2020: Vi er 20 år i år!

Naturens klimasystem: Observasjoner og teori fra et bredt spekter av den naturvitenskaplige forskningen - det er noe av det som gjør Bjerknesssenteret spesielt. 

Body

Medhaug Grønland

Ved Equip-isbreen, Grønland. Foto: Iselin Medhaug

 

Bjerknessenteret for klimaforskning er oppkalt til ære for de visjonære forskerne Vilhelm og Jacob Bjerknes.

Vilhelm Bjerknes (1862-1951) la grunnlaget for den moderne meteorologien og værvarsling gjennom "Bergenskolen i meteorologi" ved geofysisk institutt i Bergen. Sønnen Jacob (1897-1975) fortsatte i sin fars fotspor og ble en pioner innen forskning på klimaforandringer og havets rolle i klimasystemet.

Les mer om Vilhelm Bjerknes sin karriere her, og les hvordan dagens værvarsling verden over fremdeles følger hans prinsipper. 

Spiralen i Bjerknessenterets logo er tatt fra en av Bjerknes' originale tegninger om sirkulasjonen rundt et lavtrykksystem. 

Geofysisk institutt er et av de eldste instituttene ved Universitetet i Bergen, les mer om historien her. 

 

På tvers av naturfaglige disipliner

Siden samarbeidet om Bjerknessenteret ble startet opp i år 2000, er bredden innen den naturvitenskapelige forskningen noe av det som gjør senteret spesielt.

Vår forskning inkluderer både klimamodellering, forskning på fortidsklima, observasjoner og teori fra et bredt spekter av den naturvitenskaplige forskningen. 

Forskerne på Bjerknessenteret er ansatt i en av våre fire partnerinstitusjoner: Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret for miljø og fjernmåling og NORCE. 

Bjerknessenteret ble startet opp i 2000, og var blant de første sentrene i Norge som ble tildelt bevilgningen Senter for fremragende forskning (SFF).

SFF er en stor og langsiktig bevilgning fra Norges forskningsråd som gjorde det mulig for tidligere spredte grupper i Bergen å jobbe sammen i et faglig fellesskap. Samarbeidet i Bjerknessenteret førte til at klimaforskningen i Bergen og Norge fikk et stort løft. 

SFF perioden gikk fra 2003-2012. 

Karakter: "Outstanding" 

Etter fem år som en SFF ble det, på vegne av Norges forskningsråd, gjennomført en midtveisevaluering av senteret utført av en internasjonal komite. Komiteens helhetsvurdering av senterets prestasjoner ble beskrevet som "usedvanlig gode":

“BCCR has produced outstanding research results and is on the forefront of development in their field. The evaluation remarks that the centre is on the way to become one of the leading centers worldwide and has an excellent reputation at the national and international levels. The cooperation among various disciplines is considered as exemplary” - CoE evaluation.

Bjerknessenteret er i dag støttet av Kunnskapsdepartmentet med en årlig bevilgning på 29 millioner kroner (2019). Støtten er gitt frem til 2021. 

I en tilsvarende grundig evaluering av forskningen ved senteret i 2017, anbefaler Forskningsrådet at støtten fra Kunnskapsdepartementet videreføres.

 

Forskningen vår

Klimaforskning er et bredt felt som omfatter mange ulike fagområder. Vi fokuserer på det naturvitenskaplige klimasystemet. Dette inkluderer både naturlige variasjoner i klima og menneskeskapte klimaendringer. 

Bjerknessenteret for klimaforskning er et av Europas største naturvitenskapelige klimaforskningssentre, med over 200 forskere fra over tredve land. 

Forskningen hos oss omfatter fortidsklima, klimasystemet i dag og klima i framtiden, naturlige klimaendringer og menneskeskapte klimaendringer. 

 

Forskerne hos oss  samarbeider gjennom fire forskningstema: 

Vi er en nøkkelspiller når det kommer til å distribuere kunnskap om klimaendringer til beslutningstakere, næringsliv og befolkningen.