Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Lavtrykk i vår del av verden påvirkes av varme og fuktighet fra havet. Figuren viser en storm som utvikles over Nord-Atlanteren. Blå og rød skygge (linjer) representerer henholdsvis stormens kalde og varme sektor (front). Røde bølgete piler representerer overføring av varme og fuktighet fra havet. Denne overføringen er som regel sterkest i den kalde sektoren av stormen. Illustrasjon: Kristine Flacké Haualand (CC BY-SA 3.0).

Utviklingen av lavtrykk og påvirkende prosesser

Kristine Flacké Haualand disputerer 10.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Influence of Diabatic Effects and Tropopause Structure on Baroclinic Development".

Body

Lavtrykk er assosierte med regn og vind og spiller en viktig rolle i været ved midlere breddegrader. Ved å frakte varm luft fra subtropiske områder mot polare områder bidrar også lavtrykk til et mer stabilt globalt klima slik at den ujevne fordelingen av solinnstråling som maksimeres ved ekvator blir fordelt globalt.

Den essensielle rollen i vær og klima gjør det viktig å forstå hvordan lavtrykk utvikler seg i nåværende og fremtidig klima.

I en idealisert modell som undersøker lavtrykkenes intensivering og struktur har Haualand implementert diabatiske prosesser knyttet til skydannelse, fordampning av regn og overføring av varme og fuktighet mellom hav og luft for å finne ut hvordan disse prosessene påvirker utviklingen av lavtrykk. I samme modell har hun også studert hvordan vertikale endringer i vind og temperatur høyt oppe i atmosfæren påvirker lavtrykkene ved bakken.

Resultatene viser at effekten knyttet til skydannelse er viktigst og at effekter relatert til fordampning av regn og overføring av fuktighet fra havet påvirker lavtrykkene ved å enten svekke eller intensivere skydannelsen. Videre er effekter knyttet til varmeoverføring fra havet med på å svekke de interne temperaturkontrastene i lavtrykket slik at lavtrykkenes energioverføring og intensivering dempes.

Resultatene viser også at til tross for at vind- og temperaturforhold én mil over bakken er essensielle for koplingen mellom lavtrykkene ved bakken og høyere luftlag, er det ikke like viktig som tidligere antatt å nøyaktig representere de brå vertikale endringene i vind- og temperaturgradienter i disse høyere luftlagene.

Personalia

Kristine Flacké Haualand (f. 1991) er født og oppvokst i Stavanger og har en bachelor- og mastergrad i meteorologi og oseanografi fra Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Etter masteren i 2016 fortsatte hun som stipendiat på samme institutt og har i denne perioden også vært tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning. Veiledere har vært Thomas Spengler (UiB) og Michael Reeder (Monash University, Australia).