Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Signerte samarbeidsavtale med det koreanske polarinstituttet

Oppfordrer til forskningssamarbeid mellom de to institusjonene.

Body

Onsdag 12. juni signerte Bjerknessenteret ein Memorandum of Understanding (MoU) med det koreanske polarforskingsinstituttet (KOPRI), der mesteparten av nasjonens lange tradisjon for polarforsking vert gjort.

– For oss er dei ein veldig attraktiv forskingspartner i regionen. Eg trur og håper at avtalen vil kome eksisterande og framtidig forskingssamarbeid med Sør-Korea til gode, seier Tore Furevik, direktør for Bjerknessenteret.

– Eg ser fram til at dette skjer.

MoU-en vart signert saman med fleire andre MoU-ar mellom sør-koreanske og norske institusjonar i ein seremoni på Grand Hotel i Oslo, i samanheng med den sør-koreanske presidenten Jae-in Moons statsbesøk til Noreg denne veka.

From the signing ceremony in Oslo 12. June. Delegates are from Korea Polar Research Institute, Korea Martime Institute. Fridtjof Nansen Institute, Nansen Centre, Norwegian Polar Institute, Akvaplan Niva, Bjerknes Centre, and Norwegian Ministry of Foreign Affairs, to mention a few. Photo: Jeong Jihoon, KOPRI
From the signing ceremony in Oslo 12. June. Delegates are from Korea Polar Research Institute, Korea Martime Institute, Fridtjof Nansen Institute, Nansen Centre, Norwegian Polar Institute, Akvaplan Niva, Bjerknes Centre, and Norwegian Ministry of Foreign Affairs, to mention a few. Photo: Jeong Jihoon, KOPRI

Vil samarbeide om vitskaplege prosjekt

Avtalen legg grunnlaget for å igangsetje fleire forskingsprosjekt basert på felles interesser i tema innan globale klimaendringar og scenarier, biogeokjemiske syklusar, og polarklima. KOPRI og Bjerknessenteret har allereie prosjekt der dei samarbeider, mellom anna TABACO-prosjektet, om issmelting i Antarktis.

The MoU between KOPRI and the Bjerknes Centre

 

KOPRI opererar Arctic Dasan Station i Ny-Ålesund, Svalbard, to antarktiske statsionar, King Sejong og Jang Bongo, samt forskingsisbrytaren Araon.

Sør-Korea er Noregs nest største handelspartner i Asia, og den største forskingsnasjonen i verda, målt i prosent av BNP på forsking – 4,55 %. 

Dette er den tredje MoU-en Bjerknessenteret har med koreanske institusjonar, dei andre er IBS Center for Climate Physics, og OJeong Eco-Resilience Institute.