Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Trond Dokken, Konserndirektør klima NORCE, Øyvind Paasche, seniorrådgivar og seniorforskar ved UiB og Bjerknessenteret, Erik Kolstad, forskar ved NORCE og Bjerknessenteret og senterleiar for Climate Futures, Tore Furevik, professor og direktør ved Bjerknessenteret.

Nytt senter for forskningsdrevet innovasjon: Climate Futures skal varsle klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover

Forskningsrådet har besluttet å gi Climate Futures den prestisjetunge statusen SFI, senter for forskningsdrevet innovasjon. 

Body

Senteret Climate Futures ledes av NORCE, og består for øvrig av sju forskningspartnere og nær 30 brukerpartnere fra næringslivet. Disse representerer sektorer som landbruk, fornybar energi, katastrofeberedskap, skipsfart, forsikring, finans, risikostyringstjenester, samt offentlige organisasjoner. 

Mer ekstreme værhendelser og -fenomener som følge av klimaendringer utgjør en alvorlig trussel mot økonomien, mot velferden vår og samfunnet som helhet. 

Climate Futures skal samarbeide med partnere fra en rekke klima- og værutsatte sektorer, for å lage nye løsninger for å forutsi og ikke minst håndtere klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover i tid.

– Dette er fantastiske nyheter. Vi visste at tematikken i Climate Futures var tidsrelevant, og vi er glade for at Forskningsrådet også ser at klimarisiko er et område som krever stor innsats på forskningsfronten, sier senterleder og klimaforsker Erik Kolstad i NORCE og Bjerknessenteret. 

– Vi i NORCE og Bjerknessenteret har med oss en strålende gruppe av forskningsaktører, bedrifter og offentlige instanser. Nå gleder vi oss til å hjelpe disse med å håndtere den store risiko som er knyttet til vær og klima, enten det gjelder direkte fenomener som flom og tørke, eller mer overført risiko knyttet til investeringer i andre deler av verden.

Bygd opp miljø i en årrekke

Climate Futures vil bruke maskinlæring og avansert statistikk for å lage algoritmer som forbedrer kvaliteten på klimavarsler. En nøkkel vil være å styrke kunnskapen om hvordan klimavariabler som nedbør, vind og temperatur samhandler, og å bruke kunnskapen for å utnytte de fysiske modellene bedre.

Dette har i en årrekke blitt bygget opp i Bjerknessenteret, der klimaforskerne i NORCE, UiB og Nansensenteret er samarbeidspartnere. 

– Dette er følelsesmessig utrolig sterkt. Mange har jobbet dag og natt for å få dette til – ingen nevnt, ingen glemt. Likevel, takk til alle de som sto løpet helt ut. Takk til partnere som har trodd på konseptet. Dette er så viktig for oss i NORCE at vi kommer til å huske denne dagen lenge, sier Trond Dokken, konserndirektør klima i NORCE. 

– Climate Futures skal løfte bevisstheten rundt klimarisiko som nær alle offentlige og private sektorer må forholde seg til nå og i fremtiden. Vi skal bygge fundamentet for dette i samarbeid med det offentlige og private aktører. Vi gleder oss til å komme i gang.

Forskningsleder Stephanie Mayer i NORCE Klima og Bjerknessenteret legger til:

– Stor takk til Erik Kolstad som holdt i trådene i et langt løp med søknadsarbeidet, og til kollega Øyvind Paasche. Nå gleder vi oss til et spennende samarbeid med mange interessante og kompetente samarbeidspartnere i SFI-en, sier Mayer.

Det overordnete målet med SFI-ordningen er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning. En SFI etableres for en periode på maksimalt åtte år