Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Statsraad Lehmkuhl under "Tall Ships Race" i Østersjøen 2007. Foto: Bruno Girin - "Hoisting the Royal Yard" on flickr via Wikipedia

Vi vil ha ungdommen med på klimaseilas 

Går du på videregående skole og har fylt 18 år i august?  
Er du student i et klimarelatert fag?  
Da kan du få en sponset plass om bord på Statsraad Lehmkuhl på vår seilas fra Bergen til Arendal.

Body

Nå har du sjansen til å være med og forme framtidens Norge. I løpet av en tredages seilas kan du jobbe sammen med representanter fra næringslivet og energisektoren mens vi seiler fra Bergen til Arendal.  

Vi har invitert med oss representanter fra energisektoren og næringslivet, men vil også ha med oss ungdommen - dere som om noen år styrer landet.  

Målet for seilasen er Arendalsuka, Norges årlige politiske festival. Vi dekker seilasen + 1500 NOK for retur. Om du ønsker å bli i Arendal under Arendalsuka, blir det opp til deg - Statsraaden tilbyr billig overnatting i Arendal. 

 

Vi spør:  

Vi er en vannkraftnasjon og en storeksportør av olje og gass - kan vi også bli ledende på havvind?  

Hvordan kan Norge bli et nullutslippssamfunn? 

Bli med i diskusjonen om klima og energi i framtidens Norge, mens vi sammen seiler til Arendal! 

 

Opplegget:  

Alle toktdeltakere vil gå vakter om bord på Statsraaden, fordelt på ulike vaktlag. Vi legger opp til en fellessamling fredag og lørdag og gruppearbeid utenom.  

Direktør ved Bjerknessenteret Tore Furevik presenterer klimautfordringene vi står overfor, mens leder for havvindsenteret ved Universitetet i Bergen, Finn Gunnar Nilsen, og representanter fra BKK diskuterer fremtidens energiproduksjon og energibehov. Vi har også med oss forskere som i tett samarbeid med næringslivet jobber med å anvende ny kunnskap og nye metoder innen klimavarsling til nytte for samfunnet som helhet. Sammen vil vi diskuterer utfordringer, dele kunnskap og finne løsninger på den nødvendige omstillingen norsk samfunn må gjennom.   

Resultatene presenterer vi søndag før vi ankommer Arendal. 

 


Slik søker du: 

Send oss en tekst på maksimalt 2000 tegn inkludert mellomrom eller en video på maksimalt tre minutter. 

Vi vil at du svarer på: 

Hvordan kan Norge bli et nullutslippsamfunn?  

Hvorfor skal akkurat du være med?  

Søknad sendes post@bjerknes.uib.no og gudrun.sylte@uib.no innen 15. mai 2019

NB! Vi har fått høre at noen har hatt problemer med å komme gjennom på e-post. Send derfor gjerne til begge adressene. 


 

Alle måltider er inkludert, overnatting i hengekøyer. Returreise blir sponset med 1500 NOK.  

 

Avreise: torsdag 8. august 

Ankomst: søndag 11. august 

 

Betingelse: Du må være mellom 18-22 år. Du må ha fylt 18 år før avreise.