Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Bildeserie frå omvisning og feiring av Earth Lab. Alle foto: Gudrun Sylte

EARTHLAB er i gang

Etter to år og ein handlerunde i millionklassen, kan endeleg EARTHLAB opne. Rektor Dag Rune Olsen fekk ei saks, og med det vart snora for det nye laboratoriet opna.  

Body

- Endeleg, dette er ein topp dag. Me har brukt to år på å bygge opp dette opp, handle instrument og få innstallert alt. No er me i gang, seier Jostein Bakke på veg opp trappene frå kjellaren i Realfagbygget.

På slep kjem ei lang rekke geologar på insituttet, instituttleiarar, senterleiarar, forskarar på andre institutt og søsterinstitusjonar. Saman med Eivind Støren viser han fram dei nye instrumenta som er spredd i ulike rom i kjellaren på Realfagbugget og på Institutt for Geoviskap i Realfagbyggets 3. etasje.

Heile dagen har dei vore samla til seminar, blitt servert døme frå forskninga dei nye instrumenta skal brukast til.

Toppmoderne infrastruktur for sedimentanalyse

Jostein Bakke er professor ved Institutt for goevitskap, og har ein visjon om å etablere ikkje mindre enn eit nasjonalt laboratorium av internasjonalt format. 

I 2014 gav Norges Forskningsråd 16 millionar kroner til Earth Surface Sediment Laboratory (EARTHLAB) som eit infrastrukturprosjekt. Bevilgninga inkluderer ni nye instrument og teknisk personell i tre år, pluss ein phd.stilling til laboratorieeksperiment. 

Les meir om det tekniske innhaldet i EARTHLAB her 

 

EARTHLAB – Sediments

  • Sediment scanning
  • Grain size
  • XRD

​​EARTHLAB – Chronology

  • Lead 210 dating
  • Uranium- series chronology
  • Preparation lab for cosmogenic dating

EARTHLAB – Magnetics

  • Environmental magnetism

EARTHLAB – Field equipment

  • LIDAR scanner
  • Geotechnical equipment
  • Coring devices