Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kuskjell samlet inn fra tokt utenfor Island i 2015. Foto: Carin Andersson Dahl 

Å telle årringer for å rekonstruere klimaet

Fabian Georg Wulf Bonitz disputerer tirsdag 20. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Molluscan sclerochronology on the Faroe Shelf - Climatic and ecological conditions inferred from shell properties of the bivalve species Arctica islandica".

Body

Fabian BonitzInstrumentelle målinger av marint klima og økologiske forhold har bare vært gjennomført over de siste 150 årene, og i de fleste områder enda kortere tid enn dette. Men for å sette den pågående globale oppvarmingen i perspektiv og for å estimere dens påvirkning på marine økosystem er det viktig å kunne rekonstruere klimatiske og økologiske forhold lenger bak i tid for å bedre forstå den naturlige variabiliteten til jordens klima.

I sitt ph.d.-prosjekt har Fabian Bonitz brukt en ny teknikk for å rekonstruere det marine klimaet, basert på skjelltypen Arctica islandica – også kjent som kuskjell. Denne arten lever ekstremt lenge, og det er rapportert eksemplarer som har blitt over 500 år gamle. Et viktig aspekt ved kuskjell er at de former «årringer» i skjellet. I likhet med årringer hos trær vil disse årringene kunne telles, og endring i størrelse fra år til år reflekterer endringer i klimatiske og økologiske forhold. Geokjemiske målinger av skjellene kan gi ekstra informasjon om miljøforholdene de har levd i.

Basert på analyser av flere kuskjell fra kontinentalsokkelen rundt Færøyene, har Fabian vist hvordan temperaturen i nordøstre Nord-Atlanteren har økt signifikant over de siste 350 årene, og at endringene i havets temperatur ligner på mønstre kjent fra temperaturrekonstruksjoner fra det europeiske kontinentet. Resultatene hans viser at utenfor Færøyene har produksjonen av planteplankton gått gjennom store endringer på tidsskalaer over flere tiår.

Temperaturmålingene som Fabian har rekonstruert, øker forståelsen vår for temperaturendringer i rom og tid i Nord-Atlanteren og er et steg fremover for høyoppløselige klimatiske målinger av fortidens klima. Resultatene hans åpner for diskusjoner om prosesser som påvirker planteplankton sine levekår i Nord-Atlanteren, som er spesielt viktig siden planteplankton er en viktig del av næringskjeden for fiskebestander.

 

Personalia

Fabian Bonitz er født utenfor Stuttgart, Tyskland. Han studerte geologi ved Universitetet i Tübingen med fokus på mikropaleontologi og oppnådde mastergraden sin i 2013. Ph.D.-prosjektet hans har vært del av det EU-finansierte prosjektet ARAMACC (Annually Resolved Archives of Marine Climate Change) og han har i doktorgraden vært del av Institutt for Biologi ved Universitetet i Bergen, og Bjerknessenteret for klimaforskning.