Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Sofieprisvinner Dr. James E. Hansen til Bergen

Etter invitasjon fra Bjerknessenteret og Norsk Klimastiftelse kommer den amerikanske klimaforskeren James E. Hansen til Bergen 25. juni.

Dr. James E. Hansen er vinner av årets Sofiepris for sin nøkkelrolle i å øke forståelsen av menneskeskapte klimaedringer, for sin klare formidling og for sitt genuine engasjement for framtidige generasjoner. I løpet av sitt besøk til Bergen vil Hansen delta på ulike arrangementer og holde flere foredrag.


Fredag 25. juni kl 13.00 holder Hansen et åpent foredrag på Studentsenteret, med tittelen "Climate Change as a Transcending Moral Matter: Can Norway Stand Tall Among Nations?". Her er det også lagt opp til diskusjon i etterkant, der deltakere vil få anledning til å stille spørsmål. Tidligere på dagen vil Hansen også delta på et fagseminar med forskere fra Bjerknessenteret, NTNU og CMR, samt lokalpolitikere og inviterte fra Bergens næringsliv. Hansen vil dessuten holde et innlegg for deltagerne på Bergen Summer Research School om ettermiddagen samme dag.

Berømt forsker med klar tale

James E. Hansen (født 1941) er direktør ved NASA Goddard Institute for Space Studies og har i over 30 år spilt en nøkkelrolle for vår forståelse av naturlige og menneskeskapte klimaendringer. Hansen startet sin karriere med å forske på ulike planeters atmosfære, og begynte å studere jordens klima etter hvert som menneskeskapt klimapåvirkning kom i fokus på 70-tallet. Han har i flere tiår vært en av verdens fremste klimaforskere, og har stadig advart mot ødeleggende klimaendringer. Hansen er berømt for sin tale til den amerikanske Kongressen i 1988, der han var den første til å offisielt advare dem mot menneskeskapte klimaendringer. Hans klare tale har møtt motstand, og han opplevde under Bush-administrasjonen å få vitenskapelig baserte uttalelser sensurert.

Viktig besøk

Eystein Jansen, professor og direktør ved Bjerknessenteret for Klimaforsknig, er veldig glad for å få Hansen på besøk. Hansen er en av de sentrale forskerne i internasjonal klimaforskning, og står bak mange av pionerstudiene som ligger til grunn for vår forståelse av klimasystemet og de problemene vi kan stå overfor, sier Jansen i en kommentar. For alle som arbeider med dette fagfeltet er det viktig å tenke gjennom hvilken rolle vi som forskere med kunnskap om klimautfordringene skal innta. Derfor er det viktig å høre fra Hansen om hans begrunnelser for å gå mer aktivt ut i samfunnsdebatten, påpeker Jansen.

Forskning og aktivisme

James E. Hansen er en velrenommert forsker med en lang rekke vitenskapelige artikler publisert i tunge, internasjonale tidsskrifter og har mottatt flere prestisjetunge priser for forskningen sin. Hansen er dessuten kjent for sin unike kombinasjon av forskning på høyeste nivå og politisk aktivisme, basert på et sterkt personlig engasjement. Han har blant annet deltatt i politiske aksjoner mot kullkraft, og vitnet i retten til fordel for sivilt ulydige aktivister som stoppet byggingen av et kullkraftverk i Storbritannia. I 2009 utgav han boken Storms of my grandchildren. The truth about the coming climate catastrophe and our last chance to save humanity.

Mer om Sofieprisen http://www.sofieprisen.no/Norsk/index.html
Mer om James E. Hansen http://www.columbia.edu/~jeh1/

Se også:
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_leserbrev&id=46727

James E. Hansen om norsk klimapolitikk:
http://www.dagbladet.no/2010/06/22/nyheter/miljo/klima/james_hansen/nasa/12231587/
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article491496.ece
http://www.nettavisen.no/nyheter/article2930788.ece

Om prisutdelingen:
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3703290.ece
http://www.ba.no/nyheter/article5169241.ece
 

Kontaktperson: Helga F. Kleiven, kikki@uib.no , tlf: 416 06 451