Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Skal utforske Antarktis

Bjerknessenteret leder et forskningsprosjekt hvor norske og sør-afrikanske doktorgradsstudenter og forskere sammen skal utforske menneskeskapt karbon i Sørishavet, Antarktis.

Med prosjektet ønsker Bjerknessenteret å ligge i front innenfor klimaforskning i Antarktis og samtidig bidra til å utdanne sør-afrikanske studenter, slik at de har bedre forutsetninger for å forstå marine økosystem i fremtiden.

Tiltak for historisk ”uheldigstilte”
Prosjektet er en del av et internasjonalt program som skal etablere grunnlaget for et langsiktig forskningssamarbeid mellom Norge og Sør-Afrika.  Formålet med programmet som går under navnet Southern Ocean Biogeochemestry, Education and Research (SOBER) er å bidra til å heve forskningskompetansen til historisk ”uheldigstilte” grupper.

Møte i Bergen
Forskerne Richard Bellerby fra Bjerknessenteret, Pedro Monteiro fra Council for Scientific and Industrial Research, Cape Town og Howard Waldron fra Department of Oceanography, University of Cape Town har denne uken hatt møte i Bergen for å kunne forberede toktet til Antarktis, som skal gjennomføres i november til februar neste år.

- Det har vært et fruktbart møte hvor vi har fått videreutviklet våre prosjektideer til konkrete planer. Ph.D studentene er valgt ut og hvilke data som skal samles inn er klargjort, forteller Bellerby som er koordinator for prosjektet.

- Jeg har kjent Bellerby lenge, siden 1992 da vi var på tokt sammen i Antarktis. Senere har jeg fått anledning til å besøke Bjerknessenteret som gjesteforsker. Det har lenge lagt i kortene at vi har hatt lyst til å videreutvikle de gode relasjonene til et mer formelt forskningssamarbeid, sier Waldron som er kraftig imponert over den norske naturen som han fikk oppleve på nært hold på Kvikne hotel i Balestrand.

Nytt forskningssenter i Cape Town
Prosjektet skal også inngå i etableringen av et nytt senter for klimaforskning i Cape Town, hvor det tidligere ikke har eksistert et slikt senter.

- Det betyr derfor ekstra mye at dette samarbeidsprosjektet kommer i gang nå, som vil inngå i planene for det nye senteret, sier en spent Monteiro.

Samarbeid
SOBER-prosjektet er finansiert gjennom Norwegian-South African collaboration project og skal gå over tre år. Prosjektet inngår også i et samarbeid med forskningsprosjektet Bipolar Atlantic Thermohaline Circulation (BIAC), hvor Bellerby leder en av modulene. Prosjektet skal se nærmere på prosessene bak dypvannsdannelsen og biogeokjemiske sykler ved polene, av mange ansett som den største drivkraften i klimasystemet.

________________
For mer informasjon:
Richard Bellerby PhD, Scientist,Chemical oceanography, richard.bellerbybjerknes.uib.no Phone 55582565