Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Skal gjøre lærerne klimakloke

Denne høsten turnerer Bjerknesforsker Kikki Kleiven sammen med Siri Kalvig og Tobias Thorleifsson for å kurse lærere i hele landet.

Body

Kurset er utarbeidet på oppdrag for Klimaløftet, som er Regjeringens informasjonskampanje om klima, klimaendringer og hva som må gjøres for å redusere klimagassutslippene.

Første runde med lærerkursene, også kjent som Klimaklok, ble gjennomført våren 2009 for lærere i ungdomsskoler og videregående skole. Da turen stod for Bergen ble Bjerknessenteret - UiB spurt om de kunne være med og utfylle kurslederne Siri Kalvig og Tobias Thorleifsson. Det ble så vellykket at kursholderne inviterte med klimaforsker Kikki Kleiven fra Bjerknesssenteret og Institutt for Geovitenskap, UIB, til å delta på høstens kurs, som er rettet inn mot lærere og lærerstudenter på seks høyskoler rundt i Norge.

- Klimaklok skal gi lærerne kunnskap om klima og klimaendringer og motivere dem til å sette klima på dagsorden i undervisningen. Kurset tar for seg en tverrfaglig tilnærming til klimaproblematikken med både naturvitenskapelig og samfunnsvitensfaglig perspektiv, forteller Kleiven.

Dagskurset inneholder også en del der det gis praktisk veiledning til ulike oppgaver og oversikt over nettbaserte læringsprogrammer for klimaundervisningen. Deltagerne får også med seg en pakke med materiell til bruk i skolen. Kursets innhold er tilpasset kompetansemålene for temaene natur og klima i læreplanen. Deltagerne på kurset vil få med seg materiale som egner seg til bruk i undervisningen.

Kurset er utviklet av Miljø og utviklingsdepartementets, i samarbeid med Naturfagsenteret og Bjerknesssenteret for klimaforskning ved UIB.

Les også: Ta klimaforskerne med.