Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

På vippen (Foto: Bjerknessenteret for klimaforskning)

På vippen – Bjerknessenterets jubileumsdebattserie

I 2020 feirar vi 20 år, det gjer vi med ei rekke arrangement som ser på tida vi har føre oss.

Body

Bjerknessenteret vart starta opp i 2000, og i anledning vårt 20-årsjubileum arrangerar vi ei rekke møter i løpet av året. Desse har vi valgt å kalle «På vippen». Namnet kjem frå vippepunkta vi står framfor i klimaet – storskalaendringar som «vipper» klimaet og er vanskelege å reversere, som FNs klimapanel har sagt kan intreffe allereie ved 1,5 grads oppvarming.

I vår vil me arrangere debattmøter online på vår Youtube-kanal. Vi vil oppdatere denne sida med programmet.

10. juni Norske klimaholdninger 

Har folks bekymringer for klimaendringene endret seg det siste året?

Thea Gregersen fra Norsk medborgerpanel presenterer deres siste resultater fra undersøkelsen om norske klimaholdninger. Vi følger opp med diskusjon rundt resultatene fra undersøkelsen, hva som får folk til å endre holdninger og når holdninger blir politikk.

 

Medvirkende: 

  • Thea Gregersen, phd-stipendiat ved CET og Norsk medborgerpanel
  • Lars Henrik Paarup Michelsen, daglig leder ved Norsk klimastiftelse
  • Kikki Kleiven, klimaforsker ved UiB og Bjerknessenteret, som leder samtalen og deltar med sin lange erfaring i møte med publikum.

 Følg samtalen på youtube

 

8. mai kl 1300: Klimautslepp i koronatid

Som følge av land etter land har stengt ned, har også klimautslippene gått ned. Hva betyr dette for klima og global oppvarming? Vil det føre oss nærmere målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1.5 grader?

Vi har med oss Maria Sand, seniorforsker ved Cicero. Hun jobber med klimamodeller og er en av Norges fremste eksperter på hvordan aerosoler og partikler påvirker klimasystemet. Hun diskuterer spørsmålene sammen med vår direktør Tore Furevik. Debatten blir moderert av Øyvind Paasche ved Bjerknessenteret. 

15. mai kl 1300, "Bending the curve" Epidemimodellering og klimamodellering

Vi tar diskusjonen om framskrivinger og usikkerheter i modellering og peker på likhetene mellom epidemimodellering og klimamodellering. 

Professor Kerim Nisancioglu styrer debatten, vi har med oss Arnoldo Frigessi, statistiker og professor ved Senter for biostatistikk og epidemiologi ved Universitetet i Oslo (UiO), og Mats Bentsen, forsker ved NORCE og leder for klimamodelleringsaktiviteten ved Bjerknessenteret.

 


 

Tore Furevik snakkar for publikum på årets første På vippen-arrangement. (Foto: Andreas Hadsel Opsvik)
Tore Furevik snakkar for publikum på årets første På vippen-arrangement. (Foto: Andreas Hadsel Opsvik)

Tidlegare møter

Vi tjuvstarta i desember 2019 med På vippen: Slik kutter vi, i samarbeid med Norsk Klimastiftelse. Siv Kari Lauvset i NORCE og Bjerknessenteret er ein av forskarane bak det globale karbonbudsjettet, og presenterte årets tal. Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke fortalte om korleis Bergen skal kutte utslepp framover. Anne-Kristine Øen, adm.dir Salmon Group fortalte korleis dei kuttar sitt fotavtrykk som aktør i sjømatnæringen. Frode Vikebø ved Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret fortalte om det vi ikkje veit, og kva vi bør vite om økosystema i havet. 

I januar arrangerte vi På vippen: 2020 – tiåret for handling. Asgeir Sorteberg, professor ved UiB og Bjerknessenteret snakka om utvikling i vær, klima og forsking. Lars Henrik Paarup Michelsen, dagleg leiar for Norsk Klimastiftelse, om klimautfordringa i samfunnet 2010-2020. August Simonsen, bystyrerepresentant for Venstre. Eigil Knutsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Lars-Henrik Paarup Michelsen, dagleg leiar for Norsk klimastiftelse, og Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret snakka om utsleppskutt dei komande ti åra, under styring av Astrid Rommetveit, journalist i NRK.

 

Spør ein klimaforskar 

Etter koronakrisa stengde ned samfunnet 12. mars sette vi i gong ein serie nettmøter: