Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Nytt scenario for dannelsen av nordatlantisk dypvann

Atlanterhavets storstilte omveltning følger en langt kortere sløyfe i De nordiske hav enn tidligere antatt.

En ny artikkel i det prestisjefylte tidsskriftet Nature Geoscience bringer ny forståelse av De nordiske hav som kilde til nordatlantisk dypvann. Dette innebærer at tidsskalaen for fornyelse av det dypeste vannet i Atlanterhavets storstilte omveltning, og dens følsomhet for endringer i klima, kan være ulik slik vi har forstått det til nå.

Golfstrømmens forlengelse over ”Grønland-Skottland ryggen” og inn i De nordiske hav frigir store mengder varme til atmosfæren. Det resulterende kalde og tyngre vannet returnerer sørover ved å strømme gjennom skar i ryggen og synker deretter mot bunnen av Nordatlanteren. Det største bidraget til returstrømmen kommer gjennom Danmarkstredet mellom Grønland og Island. Det er vanligvis antatt at Danmarkstredets hovedkilde er en sørgående strøm langs den grønlandske kontinentalskråningen, Østgrønlandstrømmen, hvis kilde er den delen av Golfstrømsystemet som frakter varmt vann den lange veien langs norskekysten mot Svalbard og delvis inn i Polhavet.

Havstrømmer gjennom Danmarkstredet. Forkortelsene er: EGC = Østgrønlandstrømmen; NIJ = Nordislandjeten; NIIC = Golfstrømmens forlengelse vest av Island. Observasjoner fra ekspedisjonene i oktober 2008 og august 2009 er merket med henholdsvis grønt og rødt. (Seksjonene er referert til med navn som stammer fra nærliggende områder langs den islandske kysten).

 
De islandske forskerne Steingrímur Jónsson og Héðinn Valdimarsson påviste i 2004 en til da ukjent strøm – kalt Nordislandjeten – langs den islandske kontinentalskråningen mot Danmarkstredet. En gruppe norske, amerikanske og islandske forskere, ledet av dr. Kjetil Våge fra Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret, har etter grundige feltstudier i oktober 2008 og august 2009 dokumentert Nordislandjetens eksistens også funnet at den bidrar med omtrent halvparten av den totale returstrømmen gjennom Danmarkstredet og derved er en hovedkilde for nordatlantisk dypvann.

Datasimuleringer med en havmodell viser at Golfstrømmens forlengelse vest av Island og dens varmetap i det sentrale Islandshavet er avgjørende for tilblivelsen av denne kraftige og nylig ukjente returstrømmen. Dette representerer et nytt scenario for dannelsen av nordatlantisk dypvann og reiser dermed nye spørsmål om en betydningsfull del av jordas klimasystem.


Forskergruppen er nå i ferd med å legge ut på en ny ekspedisjon for å søke etter Nordislandjetens kilde. Toktet kan følges via internett på:
www.whoi.edu/denmarkstrait

Artikkelen det refereres til:
Våge K., R.S. Pickart, M.A. Spall, H. Valdimarsson, S. Jónsson, D.J. Torres, S. Østerhus, and T. Eldevik, 2011: Significant role of the North Icelandic Jet in the formation of Denmark Strait Overflow Water. Nature Geoscience, doi: 10.1038/NGEO1234.