Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

The Nordic seas: An Integrated Perspective

Temperaturen i De nordiske hav ligger på 10 grader over gjennomsnittet fra tilsvarende breddegrader. Dette er verdens største temperaturavvik innen samme breddegrad. Området innbefatter Norskehavet, Islandshavet og Grønnlandshavet.

De Nordiske hav er et blandingsbasseng for vann som strømmer inn fra Nord-Atlanteren og Arktisk, og hvor dypvannsdannelser foregår.
De nordiske hav spiller en nøkkelrolle når vår kunnskap om klimadynamikken i den nordiske sfære skal forbedres. Boken fastsetter regionens respons og innvirkning på de globale klimaendringer i nåtiden og fremtiden.

Motivasjonen for dette arbeidet er todelt. På den ene siden er det klimaforskning i henhold til fremskritt innen metodologisk utvikling, samt samfunnsmessig bekymring for klimaendringer som har økt raskt i løpet av de siste 20 årene.
En oppdatert kunnskapsstatus for utviklingen av klimasystemet i regionen er svært nødvendig, og arbeidet markerer begynnelsen på en era som er tverrfaglig motivert; klassisk oseanografi, meteorologi, paleoklimatologi, biokjemi og numerisk modellering er brobyggere til kunnskap som ville være umulig basert på disse disiplinene alene.
På den andre siden representerer dette arbeidet historisk kontinuitet. Med denne boken blir en lang formidlingstradisjon om De nordiske havs klimasystem videreført. Arkivet fra dette området er verdens eldste, med data fra så langt tilbake som til 1300-tallet.

De Nordiske hav, lokalisert mellom polart og tropisk klima, er forventet å være særlig sårbar for global oppvarming. I denne henseende bringer The Nordic Seas: An Integrated Perspective en forståelse og multidisiplinær beskrivelse av fortidens og nåtidens klimastatus for området. Boken demonstrerer en økt erkjennelse av De nordiske havs nøkkelrolle i det globale klimasystem, og hvordan kunnskapen om det lokale klima kan respondere på klimaendringer.
Boken sier imidlertid ikke hvordan klimaendringer vil påvirke samfunn og ressurser i regionen, men bidrar til forbedret bakgrunnskunnskap for en slik evaluering. Denne siste dokumentasjonen vil være særlig viktig for beslutningstakere for å sikre vitenskapelig basert kunnskap fra saker som er relatert til menneskeskapt global og regionale klimaendringer, samt for å være ledene innen optimal timing og skalering av tiltak og strategier.

 

The Nordic Seas: An Integrated Perspective
Redaktører: Helge Drange, Trond Dokken, Tore Furevik, Rüdiger Gerdes og Wolfgang Berger.
AGU Monograph 158, American Geophysical Union, Washington DC