Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kurses i klimakommunikasjon

For første gang arrangerer Den nasjonale forskerskolen i klimadynamikk (ResClim) ved UiB formidlingskurs i klima for masterstudenter og PhD stipendiater over hele landet.

Body

Kurset vil holdes på Finse i samarbeid med Skolelabben og Turspor. Studentene og stipendiatene vil ledes av lærekrefter med både pedagogisk bakgrunn og forskere fra UiB og Bjerkenssenteret.

Over fem dager i september skal studentene kurses i både teori og praksis i ulike kommunikasjonsformer, som skal nå allmennheten. De vil få prøve seg på skriving av kronikker, populærvitenskapelige presentasjoner og ikke minst guide skoleungdom ute i felten. Med på kursopplegget er flere geofagsklasser i den videregående skolen .

- Målet er at studenter og stipendiater skal bli flinkere til å formidle egen forskning, men også å rekruttere forskerspirer blant elevene, forteller Kerim Nisancioglu fra Bjerknessenteret og Institutt for Geovitenskap, som er ansvarlig for kurset.

 

UiB og Bjerknessenteret arrangerte åpen dag på turisthytten Snøheim (Dovre) i 2012, der skoleungdom fikk lære om bl.a. meteorologiske observasjoner i fjellet.
 

Prøvd seg i praksis

Forskerskolen vil legge til rette for en temaløype, med fagmål som sammenfaller både med læreplanen og naturforholdene på stedet. Elevene vil bli veiledet gjennom løypen og få både fagkunnskap og utfordrende problemstillinger som diskuteres ute i felten med veiledere fra UiB og Bjerknessenteret. Løypen vil bli værende på Finse som virtuelle ’Turspor’  med informasjon om hver post tilgjengelig gratis igjennom hjemmsiden til DNT .

I fjor hadde ResClim en åpen dag på sommerskolen på Finse, hvor stipendiater hadde med seg skoleungdom ut i felten og fikk lære om geologi, klima og vær.

- Erfaringene fra denne dagen var så gode at vi bestemte oss for å prøve ut konseptet i en helhetlig ramme rundt forskningsformidling som eget kurs. Masterstudentene og stipendiatene fikk en veldig god kontakt med elevene og en smittende entusiasme for faget.
 
Selv om fristen er gått ut, så er det plass til noen flere, først til mølla, oppfordrer Kerim.

 

Tid og sted: Forskningsstasjonen på Finse 16-20. September, 2013.
Interesserte kan kontakte: Kerim Nisancioglu
Les mer om kurset her.