Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klimaforskerne ut til folket

Det er veldig mange som har meninger om klimaet, og det blir lett spredd feilaktig informasjon. Jeg synes det er vår plikt å gjøre oss tilgjengelig for spørsmål, og da er blogging helt ypperlig, sier Øyvind Paasche ved Bjerknessenteret.

Sammen med kollegane Erik Kolstad og Karen Assmann, er han bidragsyter til en ny klimablogg på NRKs nettsider. Kolstad, som er meteorolog, hadde gode erfaringer med et lignende prosjekt under den såkalte ekstremværuken sist høst, og både NRK og Bjerknessenteret ønsket å videreutvikle samarbeidet. Klimabloggen er også et ledd i NRKs nye værportal, som snart skal lanseres.

Arbeidsdelingen blant bloggerne er grei. Kolstad har ansvar for tema tilknyttet atmosfæren, Assmann tar for seg karbonsyklusen og Paasche fortidens klima.

– Etter det jeg vet, er dette den eneste norske klimabloggen som drives av klimaforskere. Jeg mener det er viktig å åpne for dialog på dette feltet, for det skrives mye rart rundt omkring og det stilles mange spørsmål om klimasystemet som favner veldig bredt. Vi vil svare ut fra vårt faglige ståsted, sier Paasche, som mener bloggen blant annet kan være nyttig i undervisningssammenheng.

– Under klimadialogen i Vitensenteret denne uken, ble engasjementet for klimaspørsmål tatt som et signal på at folk nå ønsket tydeligere politikk og kraftigere tiltak i forsøk på å redusere utslippene. Hva tror du om det?

– Det er jo klart at temaet har fått stor oppmerksomhet i det siste, men det er også mye som tyder på at det er et stykke å gå før folk er villig til å ta de alvorlige konsekvensene innover seg. Mange er opptatt av at hyttene må bygges høyt slik at de unngår fremtidige problemer med et stigende havnivå og at det blir færre skidager i Nordmarka, men de virkelig store problemene, som at deler av jorden faktisk kan bli ubeboelig, er det vanskeligere å fatte konsekvensene av. Det er uansett viktig å få fram at planleggingen i forhold til klimaendringene må starte nå, påpeker Paasche.

Han presiserer likevel at klimabloggen skal fokusere på klimaforskning og ikke klimapolitikk. Men dette er det ikke alltid like lett å skille siden feltet er så overgripende.

– Naturvitere har jo flere ganger blitt etterlyst i samfunnsdebatten. Burde ikke dere også kunne uttale dere i forhold til saker som går utover hver deres fagfelt?

– Jeg er enig i at det er for få naturvitere som uttaler seg i den offentlige debatten, men dette er en vanskelig balansegang. Vi skal bidra med vår fagekspertise, og det er lett å bli ansett som en synser hvis vi har meninger utover det. Det er nok mer akseptert for samfunnsforskere å bidra på et bredere område, sier Paasche, som også tror at det har med den naturvitenskapelige fagtradisjonen å gjøre.

– Å beskjeftige seg med populærvitenskap har ikke blitt sett på som viktig i dette miljøet, men klimaspørsmålet viser nettopp at det er behov for denne type formidling. Jeg tror klimabloggen for eksempel, er et skritt i riktig retning, sier Paasche.

Av Silje Gripsrud, publisert På høyden 21.06.07