Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Influence of the Atlantic Subpolar Gyre on the Thermohaline Circulation,

Hátún, H., A.-B Sandø, H. Drange, B. Hansen and H. Valdimarsson, (2005). Science 309: 1841-1844 (16.09.05)

Forskerne presenterer resultater som viser store og helt uventede endringer i havklimaet i Nordatlanteren. Bak arbeidet står klimaforskere fra Nansensenteret, Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen, samt kollegaer fra Færøyene og Island.

I Science-arbeidet blir målinger av havtemperatur og saltholdighet fra farvannene ved Norge, Færøyene, Skottland og Island benyttet sammen med satelittobservasjoner og en avansert havmodell for å avdekke og for å forstå temperatur- og saltøkningene. Disse økningene mangler sidestykke etter at regelmessige havobservasjoner kom i gang i 1948. Forskerne viser at grunnen til endringene er å finne i de kalde og ferske vannmassene sør for Island og Grønland. Disse har blitt redusert i utstrekning over de siste 10 år, og dette har åpnet for en økning i Golfstrømmens transport av varme og salte vannmasser forbi Færøyene, og videre langs norskekysten.
Funnene i Science-artikkelen er oppsiktsvekkende. Det er godt kjent at det totale saltinnholdet i Nordatlanteren og i De nordiske hav/Norskehavet har gradvis minket siden 1960-tallet. Den reduserte saltholdigheten skyldes økt nedbør og økt smelting av snø og is de siste tiår begge deler delvis grunnet global oppvarming. Isolert sett er en slik reduksjon i saltholdighet forventet å svekke Golfstrømsystemet.

De nye observasjonene rekordhøye temperaturer og saltholdigheter er derimot knyttet til lokale endringer i Atlanterhavets sirkulasjon. Disse gir en saltere forlengelse av Golfstrømmen inn i Norskehavet. Den økende saltholdigheten vil bidra til at Golfstrømsystemet opprettholdes i styrke over de neste par 10-år. Videre vil de høye havtemperaturene bidra til en økt effekt av global oppvarming på den nordlige halvkule.

Det er fremdeles uklart om de påviste endringene i havklimaet over de siste 10 år skyldes global klimaendring eller naturlige endringer i Atlanterhavets klimasystem. Bare en kombinasjon av framtidige observasjoner av havklimaet og klimamodellering kan gi svar på dette.


Artikkel
Hjalmar Hátún, Anne Britt Sandø, Helge Drange, Bogi Hansen og Hedinn Valdimarsson, Influence of the Atlantic Subpolar Gyre on the Thermohaline Circulation, Science: 16. September 2005

Populær fremstilling:

http://www.nersc.no/~helge/Science

http://www.sciencemag.org

Kontaktpersoner (mobiltlf. i parantes)

Anne Britt Sandø (+47 93434060) og Helge Drange (+47 97740589)
Nansensenter for miljø og fjernmåling, og Bjeknessenteret for klimaforskning, Bergen, Norge
Hjalmar Hátún (+1 206 369 8386) og Bogi Hansen (+298 227692)
Havforskningsinstituttet, Torshavn, Færøyene
Hedinn Valdimarsson (+354-8997795)
Havforskningsinstituttet, Reykjavik, Island